Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE TİCARİ BANKA MEVDUATI ve KREDİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Bankacılık sektörünün en önemli işlevlerinden biri tasarruflarla yatırımlar arasındaki önemli bağlantıyı kurarak finansal aracılık görevini yerine getirmektir. Dolayısıyla bankacılık faaliyetleri, ekonomik büyümeyi hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bankacılık sektöründeki finansal faaliyetler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki bir çok ampirik çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada iktisat literatürünün önemli tartışma konularından biri olan bankacılık faaliyetleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye açısından belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada banka kredileri ve mevduat büyüklüğü ile GSYİH arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla 2002:1-2015:4 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmıştır. Ekonometrik analizde zaman serisi model tahmini, eş bütünleşme testi ve nedensellik testi uygulanmıştır. Bulgulara göre, uzun dönemde banka kredileri ile GSYİH arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcutken, mevduat ile GSYİH arasında nedensel bir ilişki bulunamamıştır.Keywords
Kredi, Mevduat, Ekonomik Büyüme, Nedensellik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Şahinbey-Gaziantep
Telephone :+90 342 606 06 75 Fax :
Email :ssdjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri