Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DETERMINATION OF UNDERGRADUATE STUDENTS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF ‘LANDSCAPE ARCHITECTURE’

Hayatımız boyunca iletişim kurarken, sürekli olarak yeni ve farklı kavramlar öğreniriz. Ardından bu kavramları zihinsel olarak somutlaştırmaya çalışırız. Eğer bu süreç, önceden sahip olduğumuz bilgilerle benzerlikler kurarak gerçekleştirilmişse kolaylıkla ilerler. Ancak daha önce bilmediğimiz kavramlarla ilişkilendirmeye çalışıyorsak, bu süreç zorlayıcı ve yorucu olabilir. Bu araştırma lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin “Peyzaj Mimarlığı” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımı ile ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Araştırmaya 14 farklı lisans bölümünden 213 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın amacı; lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin "Peyzaj Mimarlığı" mesleğiyle ilgili algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Lisans öğrencilerinden gelen soruların yer aldığı bir form aracılığıyla; "Peyzaj Mimarlığı, bana .................... ifade eder. Çünkü ........." şeklindeki ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda anket katılan üniversite öğrencileri, "Peyzaj Mimarlığı" mesleğine yönelik 75 metafor üretmiştir. Bu metaforlar, ortak özelikleri dikkate alınarak gruplandırılmış ve 9 ana metafor elde edilmiştir. Farklı bölümlerdeki üniversite öğrencilerinde öne çıkan peyzaj mimarlığı algısı, doğa ve tasarım temaları ağırlıklı bulunmuştur.Keywords
Peyzaj Mimarlığı, Üniversite öğrencisi, Algı, İçerik Analizi, Metafor

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri