Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜRESEL TERÖRİZM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ

Terör Latince korku anlamına gelmektedir. Bu kapsamda terörist faaliyetler olarak ortaya çıkan korkutma ve şiddet eylemlerinin temel amacı kamu otoritesini yıkmaya yöneliktir. Dünya genelinde bölge farkı gözetmeksizin hemen her ülke bu tür saldırıların hedefi konumuna gelmektedir. Teröre bağlı olarak korku ikliminin daha da önemli boyutlara ulaştığı günümüzde devletler savunma ve güvenlik harcamalarını artırmaya zorlanmaktadır. Diğer yandan terör eylemlerinin yıkıcı etkisini azaltmak ise bir başka maliyet getirici unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Yine terör eylemlerinden zarar gören insanların maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi de bir diğer önemli sorun kaynağıdır. Günümüzde insanların yaşadığı önemli sorunlardan birisi de yoksulluktur. İnsanca yaşama sınırının altında gelire sahip bireyler hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli yoksunlukla yaşamlarına devam etmek zorunda kalmaktadırlar. Terörle yoksulluk arasında tek yönlü bir ilişki olduğu iddiası literatürde tartışılmakta ve her iki faktörün karşılıklı olarak birbirini etkilediği üzerinde uzlaşılmaktadır. Yani terör eylemlerinin artması yoksulluğa neden olabilmekte, yoksulluk da terör eylemlerinin artmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, küresel düzlemde terör eylemleri ile yoksulluğu oluşturan sosyo-ekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yöneliktir. Bu kapsamda çalışmada 2014 yılında Küresel Terör Endeksi’nde yer alan ve terörden en fazla etkilenen ilk 50 ülkenin yatay kesit analizi kullanılarak tekli ve çoklu regresyon modelleri yapılmıştır. Yapılan regresyon sonuçlarına göre Küresel Terör Endeksi ile meydana gelen terör olayları, ölümler ile yaralanan kişi sayıları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Yine Küresel Terör Endeksi ile insani gelişmişlik arasında ters yönlü, beklenen okullaşma ve ortalama okullaşmanın yıl sayısı ile Küresel Terör Endeksi arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Politik istikrar ile Küresel Terör Endeksi arasında ters yönlü, Küresel Barış Endeksi ile Küresel Terör Endeksi arasında ise doğrusal yönlü bir ilişki vardır. Bir ülkede terör olaylarının azalması sadece ekonomik faktörlerin iyileştirilmesi ile mümkün görünmemektedir. Bunun başarılabilmesi hem ekonomik, hem sosyal hem de politik faktörlerin düzeltilmesi ile mümkün olabilir. Tüm dünyada teröre yönelik ortak bir tavır ve çok çeşitlilik, çok nedensellik prensibine göre gerçekleştirilecek bir hareket tarzı terör faaliyetlerini azaltabilecektir.Keywords
Terörizm, Yoksulluk, Küresel Terör Endeksi, Yatay Kesit Analizi

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri