Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN TİCARİ YAŞAMINDA NÜFUS-TALEP İLİŞKİSİ VE HALKIN GÜNLÜK YAŞAMI (VII-X.YÜZYILLAR)

Bizans İmparatorluğu’nun yaşamında ticaret önemli bir yer tutmaktaydı ve başkent Konstantinopolis’in çok büyük bir ticaret merkezi olması da bunun en önemli kanıtıydı. Bizans başkentinde ticari faaliyetler oldukça yoğundu ve ticaretteki bu yoğunluğun en önemli sebeplerinden biri de şüphesiz ki Konstantinopolis’in kalabalık bir kent olmasından kaynaklanmaktaydı. Kentteki yoğun nüfus ticaret yoğunluğunu beslemekte, ticaret yoğunluğu ise tekrar nüfusun artmasına zemin hazırlamaktaydı. İncelemiş olduğumuz dönem itibariyle Konstantinopolis diğer ortaçağ kentlerine kıyasla oldukça büyük bir nüfus barındırmaktaydı. İmparatorluğun genelinde ise X.Yüzyıl sonlarında 10 milyon civarında bir nüfusun var olduğu düşünüldüğünde Bizans’ın ticari potansiyelinin ne kadar büyük olduğu tahmin edilebilir. İmparatorluğun ekonomik yaşamı içerisinde ticaretin nüfusla direk bağlantılı olduğu açıktır. Bu doğrultuda kentlerdeki ticaret yoğunluğuyla kırsaldaki ticaret yoğunluğunun farklılık göstereceği bir gerçektir. Bizans kentlerinde ticari faaliyetler de kırsal bölgelere göre daha canlı yaşanmaktaydı. Kırsal kesimlerde tüketim daha çok halkın kendi imkânlarıyla ürettikleri ürünlere dayanıyordu. Kırsal kesimde yaşayan halk kendi hayatlarını idame ettirebilecek ürünlerin neredeyse tamamını kendi imkânlarıyla üretebilmekteydi ve bu halkın yaşam biçimi, hayatlarında başrol oynayan toprakla şekillenmişti. Toprağa bağlı yaşayan bu halkın yaşamında tarım ve hayvancılık temel uğraştı. Her ev neredeyse tüm temel ihtiyaçlarını uğraşmış oldukları bu sektörlerle temin edebiliyordu. Bu noktada kırsal kesim halkı ticaretin üretim boyutunu teşkil etmekteydi. Halk, ihtiyaçlarından ve vergilerden artan payı da kendilerine yakın olan yoğun nüfuslu bölgelere ve kentlere götürerek pazarlıyordu. Kentlerde de üretim yapılmaktaydı ancak tüketim nüfus yoğunluğuna da bağlı olarak oldukça fazlaydı. Bu noktada kent halkı yoğunluk anlamında ticaretin tüketim boyutunu teşkil etmekteydi. Kırsal yaşamdan farklı olarak kentlerde ayrıca zengin ve fakir arasında büyük bir uçurum bulunmaktaydı. Bu durumda kentlerdeki ticari ürünlere olan talebin zenginlere ve fakirlere göre farklılık gösterdiğini de söyleyebiliriz. İmparatorlukta Fakir bir kentlinin bir aylık gelirini zengin bir kentli gözüne görünmeksizin bir süs eşyasına verebilecek imkânlara sahipti.Keywords
Bizans, Konstantinopolis, Nüfus, Talep, Ticaret

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri