Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


“HOŞGÖRÜ” KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE LAİKLİK, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, DEMOKRASİ ve ALEVİLER

Bu makale, Türkiye’de laiklik ve demokratikleşme kavramlarının birbirleri besledikleri, hoşgörünün de her iki kavram arasındaki bağı inşa edebilme açısından temel kavramlardan biri olduğu varsayımından hareket etmektedir. Bu makalenin temel varsayımı, Türk demokrasisinin ana sorunlarından birinin çokkültürlülüğün –bir diğer ifadeyle farklı toplumsal kimliklerin, toplumsal barışı tesis edecek şekilde bir arada yaşayabilmesi kültürü- eksikliği olduğu düşüncesidir.. Kemalist laikliğin temel problemlerinden biri de, laiklik ile din arasındaki sınır çizgilerini demokrasi ve hoşgörü kavramları ile çizememiş olmasıdır. Bu çalışmada, Alevîlerin, geçmişten günümüze uygulana gelen din- devlet beraberliğinden (caesaropapist) kaynaklanan laiklik politikalarının kimi özellikleri yüzünden karşı karşıya kaldıkları sorunlar tartışılacaktır.Keywords
Hoşgörü, Çokkültürlülük, Laiklik, Alevîler

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri