Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


UŞAK URBAN PERCEPTION OF THE STUDENTS AT UŞAK UNIVERSITY

Kent algısı, bir kentin diğer kentlerden ayırt edilmesini sağlayan, farklılaşan ve kendine özgü/özel özelliklerini ortaya koyan bir farkındalık biçimidir. Kentin algılanması/algısı; kentle kurulan ilişki ve iletişim düzeyine ve diğer bağlara (mekânsal, sosya-kültürel, sosyo-ekonomik) göre bireyler düzeyinde farklılaşmaktadır. Her bireyin bir kenti tanımlamasını sağlayan, dikkate aldığı ve önemsediği özellikleri farklıdır ve bu özellikler bireyden bireye değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla, Uşak kent algısının araştırılması önemlidir. Çünkü, Uşak Üniversitesinin öğrencileri, kent için önemli bir yerleşik nüfus oluşturmaktadır ve çoğu dışardan gelen öğrenciler kentin algısının kriterlerini etkin belirleyici niteliktedir. Bu araştırmanın amacı Uşak Kenti özelinde kent algısının belirleyici kriterlerini öğrenci nüfusu üzerinden tespit ederek ortaya koymaktır. Araştırma sonuçları ile, hızla öğrencileşen Uşak Kentinin geleceğine yönelik, planlama kararları alma ve kentsel politika/strateji geliştirme açısından ilgili yetkili birim ve kişiler için yararlanabilecekleri önemli göstergeler ortaya konulması beklenmektedir. Basit tesadüfi örneklem tekniği ile gerçekleştirilen anket uygulaması araştırmanın temel yöntemidir. Elde edilen veriler, SPSS programı üzerinden değerlendirilerek, tablo ve grafik görsel sunumları ile desteklenmiştir.Keywords
Kent, Kent Algısı, Üniversite Öğrencileri, Uşak Üniversitesi.

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri