Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİYASİ LİDER ODAKLI SEÇMEN DAVRANIŞININ “ADAY” BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: 2019 YEREL SEÇİMLERİ KARAMAN İLİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Lider kelimesi, Anglo-Sakson kökenli bir kelimedir. Orijini itibariyle 900’lü yıllarda leden, laudan kelimelerinden türeyen leader“seyahate gitmek, seyahat etmeye neden olmak” anlamlarını ifade etmektedir. 14. Yüzyıl’da ise “öncülük” anlamını ifade etmeye başlamıştır. Kelimenin köken bağlamı özellikle keşifler, uzun gemi seyahatleri ve bunlara neden olan sosyo-ekonomik nedenleri kapsamıştır. 15. ve 16. Yüzyıllarda alt sınıfların nobran ve normları dışlayan aykırı/farklı davranışlarıyla pejoratif bir kullanıma dönüşen lider kelimesi, kavramsal niteliğine 20. Yüzyıl’da siyasal ve toplumsal kriz dönemlerinde ulaşmıştır. Özellikle Avrupa’da yükselen sağ ideolojilerin örgütlü kitleleri ve karizmatik siyasi lideri tipi, liderliğin inançsal ve siyasal bağlamlara oturtulmasını sağlamıştır. Liderlik bir olgu olarak incelenmeye de 20. Yüzyıl itibariyle bu olaylar silsilesiyle birlikte değer görülmüştür. Liderliğin bir olgu olarak yeri ise toplumsal yaşamın varlığından itibaren söz konusudur. Bu bağlamda hiyerarşinin mevcut olduğu her durum liderliği meydana getirmektedir. Siyasal liderlik ise durum ve koşullar bağlamında, gerçek dünyada önemli siyasal sonuçları etkileyen, beklenmedik şekilde önemli toplumsal, siyasi sorumlulukları üstlenen, kişisel stilleri/özellikleri ve eğilimleri olan bireylerin sergiledikleri roldür. Bu çalışmada, siyasi liderliğin belirleyici faktör olarak seçmen davranışını etkilediği yönündeki kuramsal yaklaşım üzerinden üç farklı boyut içeren bir model ile araştırma konusu değerlendirilmektedir. a) Başarılı liderin enerji, kararlılık ve karizma gibi belirli kişisel özelliklerini paylaşma eğiliminde olduğunu varsayan “lider özelliği”, b) başarılı liderin siyasi bağlam için en uygun kişisel özelliklere sahip olduğunu varsayan “lider-durum eşleşmesi” c) başarılı liderin uyarıcı özellikleriyle seçmenlerin algılarıyla tutarlı olduğunu varsayan “lider-seçmen eşleşmesi” bu modelin üç ana boyutudur. Araştırma sürecinde 2019 Türkiye Yerel Seçimleri sonucunda Karaman ili özeline odaklanılmıştır. Karaman il merkezinde bulunan tüm mahalleler (63 mahalle) araştırmanın sahası olarak tanımlanmıştır. Örneklem olabildiğince geniş tutulmuş ancak 400 kişilik hedef kitlenin %33’ünden sağlıklı ham veriye ulaşılabilmiştir. Hedef kitleye yönelik veri edinme tekniği olarak anket uygulanmıştır. Demografik verilere ulaşılabilir soruların yanı sıra net cevaplar edinilecek yapılandırılmış ve açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edinilen verilerin analizinde ise SPSS programından yararlanılarak betimsel istatistik kullanılmıştır.Keywords
Liderlik, Siyasi Liderlik, Yerel Seçimler, Seçmen Davranışı

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri