Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TUFARGANLI ABBAS İLE GÜLGEZ DESTANININ TEBRİZ VARYANTININ ‎TANITIMI

İran sınırları içerisinde bulunan Türklerin dili, edebiyatı ve zengin kültürleri son zamanlarda ‎araştırmacıların dikkatini çekmiş durumda. Bölgede büyük Türk nüfusunun varlığı, zengin bir ‎sözlü geleneği oluşturmuştur. Âşıklık geleneğinin en zengin şeklini bu bölgede görmemiz ‎mümkündür. Düğünlerde hâlâ âşıkların destan [hikâye] parçaları anlattıklarını görmekteyiz. Bazı ‎kahvehanelerde âşıkların destan [hikâye] anlatma geleneği gittikçe zayıflasa da âşıklık ‎geleneğinin hâlâ devam ettiğini göstermektedir. Destan söyleme Azerbaycan âşıkları arasında ‎eskiden beri önemli bir gelenektir. ‎Bu bölgede büyük bir Türk nüfusunun yaşaması, geniş bir ‎sözlü kültür varlığını ortaya koymuştur. Bu destanlar manzum ve mensur bir arada olup âşık ‎tarafından saz eşliğinde ifa edilmektedir. Bu sahada tespit ettiğimiz yüzlerce âşık destanı ve dört ‎bine yakın âşık sanatçımız, bölgede yoğun âşıklık geleneğinin yaşamasının göstergesidir. ‎‎“Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı” bölgedeki âşıklık geleneğinde önemli bir yeri olduğu ‎âşıklar tarafından vurgulanmaktadır. Eskiden âşıkların geleneğine göre yeni yetme âşığın bu ‎sanata başlayabilmesi için “Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı”nı eksiksiz söyleyebilme şartı ‎var idi. Bu destan temel âşık havalarıno yer yer hepsi barındırmaktadır Bu nedenle bu hikâyeyi ‎sazıyla sözüyle eksiksiz söyleyen kişinin âşık havalarının tümünü öğrenmiş olduğu kabul ‎edilirdi. Şiirlerde divan şiirinin kalıplarının da kullanması Abbas Tufarganlı’yı diğer âşıklardan ‎ayırmaktadır. Onun şiirlerinde yazılı edebiyat ile halk edebiyatının birleşmesi sonucu ilahi ve ‎insani aşkın bir yerde işlendiğini görmekteyiz. Miraçname adı verilen şiirlerinde ilahi aşk ele ‎alınmış, yerin yedi katından ve göğün yedi katından haber vermiştir. Bu şiirlerde divan ‎edebiyatının etkisi açıkça görülmektedir. Maddi aşk konulu şiirlerinde Arap ve Fars edebiyatının ‎mazmunlarının yanı sıra lirik halk şiirinin sade ve akıcılığı özelliği de belirgindir. Ȃşık Hesen ‎Gaffari’den derlediğimiz Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı Türk Dil Kurumunun “Türk ‎Dünyası Destanları Tespiti ve Türkiye Türkçesine Aktarılması” projesi çerçevesinde 2019 ‎yılında kitap haline getirildi. Bu çalışmada Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı’nın Tebriz ‎varıyantını Karadağlı Ȃşık Hesen Gaffari söylemini tanıtılacaktır.‎Keywords
Tebriz Ȃşıklık Geleneği, Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı, Destan.‎

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri