Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sanayi İşletmelerinde Dönüşümcü Liderlik Algısının Takım Öğrenmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü

Dönüşümcü liderliğin üst düzeyde olduğu örgütlerde çalışanlar içinde bulundukları takımla ve dolayısıyla örgütle duygusal bir bağ kurarlar ve adeta diğer takım üyeleri ile kenetlenirler. Bu bağlamda çalışanlar takım başarısını artırmak için daha çok öğrenmeye ve öğrendiklerini diğer takım üyelerine öğretmeye çabalarlar. Bu durumda takım öğrenmesi üst seviyelere çıkar ve bunun sonucunda takımın ve örgütün etkinliliği ve verimliği artar. Bu doğrultuda çalışmada, dönüşümcü liderliğin takım öğrenmesi üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada anketler, İSO birinci ve ikinci 500 büyük sanayi işletmeleri kapsamında yer alan ve Ankara ilinde faaliyet gösteren taşıt araçları sanayi işletmelerinde görev yapan örgüt içinde takımlaşmış olarak çalışan 161 beyaz yakalı çalışan üzerinde uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dönüşümcü liderliğin takım öğrenmesinin üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın yarı aracılık rolü saptanmıştır. Ayrıca idealleştirilmiş etkinin/karizmanın, ilham verici motivasyonun ve bireyselleştirilmiş ilginin takım öğrenmesi üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın yarı aracı bir role sahip olduğu bulunmuştur.Keywords
Dönüşümcü liderlik, Takım Öğrenmesi, Duygusal Bağlılk, İSO.

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri