Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KIRSAL TURİZMİN GELİŞMESİNDE AB FONLARININ ROLÜ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Ülkelerin ortak amacı yurttaşlarına daha müreffeh bir yaşam sunabilmek amacıyla iktisadi, sosyokültürel, siyasal alanlarda daha iyiyi hedefleyerek ona ulaşmaktır. Ülke refahından toplumun tüm kesimlerinin eşit olarak faydalanması gerekliliği kent ile kırsal bölgeler arasındaki farklılıkları azaltma çalışmalarını gündeme getirmektedir. Bu farkın azaltılması gelişmişliğin bir göstergesi olarak gelirin adil dağıtımından öte köyden kente göçün getirdiği sorunların önlenmesi, kırsalda yaşayan genç nüfusun azalarak, gıda arzında yaşanabilecek tehlikelerin önlenebilmesi için bir zorunluluk olmaktadır. Kırsal kalkınma kavramı kendi içinde tarımsal faaliyetlerin, hayvancılığın, yerel ürünlerin ve kırsal turizmin geliştirilmesi faaliyetlerini barındırmaktadır. Rekabetçi bir kırsal yapının oluşturulması, refahın yükseltilmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kırsal turizm önemli rol oynamaktadır. Kırsal turizm, turizmin belli aylardaki yoğunluğunun bütün yıla dağıtılmasını ve turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasını sağlamaktadır. Kırsal turizmin kalkınma hedeflerine yapabileceği tüm katkılara rağmen kırsal bölgelerde yaşayanların bu yatırımları öz kaynakları ile hayata geçirmeleri oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle Ulusal Kalkınma Strateji Belgesinde üzerinde önemle durulan kırsal kalkınma kavramı Türkiye’nin AB adaylık sürecine yeni bir boyut kazanmıştır. AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Türkiye’de iki dönem olarak (IPARD I ve IPARD II) uygulanmaktadır. Bu programın desteklediği sektörlerden biride kırsal turizmdir. Çalışma kapsamında Van ilinde IPARD programlarından faydalanan 30 işletmenin tamamına ulaşılarak anket çalışması yapılmıştır. IPARD I programı döneminde on bir işletmenin kırsal turizm yatırımlarına hibe desteği aldığı, bu yatırımların tutarının 12.392.434 TL, aldıkları hibe tutarının ise 5.212.229 TL ve faydalanıcılarının ikisinin genç kadın girişimci olduğu görülmektedir. IPARD II programı incelendiğinde ise on dokuz işletmenin kırsal turizm yatırımlarına hibe desteği aldığı, bu yatırımların tutarının 58.556.313 TL, hibe tutarının ise 30.178.018 TL ve faydalanıcılarının on yedisinin genç ve kadın girişimci olduğu görülmektedir. IPARD I ve IPARD II programları incelendiğinde kırsal turizm yatırımlarının hem sayısında hem de yatırım tutarında artış olduğu, genç ve kadın girişimci ilgisinin arttığı görülmektedir. Bu durum IPARD programını konu alan çalışmaların istihdamı, işletme gelirlerin artırdığı ve işletmelerin hedeflerine ulaşmada yardımcı olduğu bulgularıyla uyumludur. Hibe destekleri ile Van ilinde kırsal turizm yatırımlarında artış yaşanmakta ve kırsalda yaşayanların refahına katkı sunulmaktadır.Keywords
Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm, IPARD Programı

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri