Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DOĞAL AFETLERİN İŞLETMELER İLE KAMUNUN FİNANSAL SİSTEMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklı felaketler dünyada ve Türkiye’de finansal krizlere neden olmakta ve bu etkiler bireyler, işletmeler, devletler ve küresel ölçekte hissedilmektedir. Bu çalışmada iklim değişikliği ve doğal afetlerin ekonomik sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan finans sisteminde meydana getirdiği olumsuz etkileri değerlendirilmiştir. Bankacılık ve sigortacılık sektörüne etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra önlem amaçlı kullanılan finansal araçlara da değinilmiştir. Diğer taraftan iklim değişikliği ve doğal afetler işletmelerin likidite dengelerini de bozmaktadır. Bu nedenlerle işletmeler mali yükümlülükler (vergi-sigorta) başta olmak üzere ticari borçlarını ödeyemez hale gelmektedir. Afetlerin kamunun finansmanına etkisi toplanamayan kamu gelirleri yönünden olurken, meydana gelen afetlerden dolayı kamuda ek harcamalar oluşarak finansal yapı da bozulmaktadır. Bu durum hem kamuda hem de işletmelerde krizlere neden olmaktadır. Çalışmada küresel ısınma ve doğal afetlerin ekonomi kapsamında yer alan finans sektörüne olumsuz etkilerinin yanı sıra bu etkilerin uzun vadede meydana getirdiği aksaklılara karşı, afetlerin olumsuz sonuçlarının en aza indirgenmesi yönünde önlem ve tavsiyelere de yer verilmiştir.Keywords
İklim Değişikliği, Doğal Afetler, Finansman, Vergi ve Sigorta.

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri