Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRENCİ BAŞARISI KONUSUNDA VELİLERİN OKULDAN VE OKUL YÖNETİMİNDEN BEKLENTİLERİ

ÖZET Bu araştırmanın amacı “velilerin öğrenci başarısı için okuldan ve okul yönetiminden beklentilerini ortaya koymaktır”. Bu amaç doğrultusunda, Ankara İlinde Yenimahalle Şükufe Nihal İlkokulu’nun 3.sınıf şubelerinin velileri araştırma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma bu eğitim kurumundaki velilerin beklentilerine, kendilerine özel farklı bakış açılarını anlayabilmek amacıyla nitel araştırma tekniği ile yürütülmüş, örneklem yöntemlerinden “küme örneklemesine” uygun olarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Belirlenen çalışma grubundaki 3.sınıflarının tamamı olan dört şubesindeki toplam 124 velisine, uzman görüşleri de alınarak hazırlanan, yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Kodlama sistemi ile verilere ulaşılmış, elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz sonucunda “Velilerin öğrenci başarısı için okuldan ve okul yönetiminden beklentileri” başlığı altında veriler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Yorumlama kısmında da bu görüşlerden bazıları örnek olarak verilmiştir. Araştırma sonucunda velilerin okuldan ve okul yönetiminden genel olarak, kendileriyle iletişim içinde olunmasını, süreç hakkında bilgilendirme istedikleri, okulda hijyen konusunun önemsenmesini istedikleri, öğrencilerinin önemsenip dinlenmesini bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak okul-veli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler yapılmıştır.Keywords
Okul, Veli, Beklenti, Yönetici, Eğitim, Başarı, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri