Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CARL SCHMITT'İN 'DÜŞMANLIK' TASAVVURU ÇERÇEVESİNDE TÜRKLÜK VE KAPİTALİZM/ABD 'DÜŞMANLIĞI'

ABD’de 2017 yılı içerisinde “Amerika’nın Hasımlarına/Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Kanunu” adıyla bir kanun çıkartılmıştır. Kanun kısaca CAATSA olarak da bilinmektedir. Kanun, o dönemin ABD Başkanı olan Trump’ın imzasıyla 02.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ABD, 2020 yılında bu kanunun kapsamına Türkiye’yi de dâhil etmiştir. Böylece Türkiye, ABD’nin kanun gücüyle ‘Resmî Düşmanı’ olmuştur. Bu mevzudaki temel problem şudur: Eğer ABD, Türkiye’ye/Türklüğe olan düşmanlığını bir kanun ile böylesine açık etmeseydi, arada bir düşmanlık olduğu düşünülmeyecek miydi? Başka bir söyleyişle, Türklük ve ABD arasında daha köklü ve daha bünyevî bir düşmanlık var mıdır, yok mudur? İncelemenin temel tezi Türklükle ABD ve ilgili bir şekilde kapitalizm arasında yok edilemez bir düşmanlığın var olduğu yönündedir. Bu düşmanlık, herhangi bir kanunla açık açık kayıt altına alınsa da, alınmasa da vardır. Türklük ve ABD arasındaki düşmanlık, C. Schmitt’in kavramlaştırdığı anlamda var-oluşsal bir düşmanlıktır. Bu incelemenin amacı Türklük ve kapitalizmi/ABD’yi aralarındaki Schmittyen düşmanlık açısından tahlil etmektir. İnceleme, siyasal bir muhtevadadır. Yöntem bakımından niceliksel değil niteliksel yaklaşım benimsenmiş olup belgesel araştırma yapılmıştır. Neticede ortaya, ilgili meselelere daha kapsayıcı ve analitik bakılmasını mümkün kılacak bulguların çıkacağı düşünülmüştür.Keywords
ABD, Düşmanlık, Modern-kapitalist-dünya-sistemi, Türkiye, Türklük

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri