Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de Yoksulluk Üzerine Sağlık ve Eğitim Harcamalarının Etkisi

Yoksulluğun nedenleri ve yoksullukla mücadelede eğitim ve sağlık harcamaların rolü önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2002-2019 dönemine ait yıllık veriler ile yoksulluk oranı ile eğitim harcaması, sağlık harcaması ve gelir dağılımı arasında kısa ve uzun dönem ilişkiyi bulmak amaçlanmıştır. İlk olarak birim kök testleri ile serilerin durağanlığı kontrol edilmiş ve değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisini test etmek için Johansen eş-bütünleşme testi uygulanmıştır. Uzun dönemde karşılaşılan sorunlar ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile düzeltilmiştir. Çalışmada kısa dönemde oluşan dengesizlik yaklaşık 1 yıl sonra düzeltilerek uzun dönemde dengeye gelmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde sağlık harcaması ve eğitim harcaması yoksulluk oranı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkili, gelir dağılımı ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilidir. Ayrıca yoksulluk oranı üzerinde uzun dönemde eğitim harcamaları, sağlık harcaması ve gelir dağılımına göre daha önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışmada uzun dönemde nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Fakat kısa dönemde nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Yoksulluk kısır döngüsünü kırmak gelecek nesillerde bu sürecin etkisini azalta bilmek için önemlidir.Keywords
Yoksulluk, Sağlık Harcaması, Eğitim Harcaması, Gelir Eşitsizliği

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri