Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HALK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖZET Bu araştırmada halk eğitim merkezinde görev yapan eğitim yöneticilerinin kapsayıcı eğitim olgusuna ilişkin görüşleri, kurumlarında kapsayıcı eğitim bağlamında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma grubu on bir halk eğitim merkezi yöneticisinden oluşturulmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi tekniklerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre halk eğitim merkezi yöneticilerinin kapsayıcı eğitimi önemli buldukları, farklılıkları korumak ve toplumsal çeşitliliği sürdürmek, tüm yetişkinlerin eğitim olanaklarından yararlanmaları için bir fırsat olarak gördükleri ve kurumlarını büyük oranda kapsayıcı eğitimin en iyi hayata geçirilebileceği kurumlar olarak niteledikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar, halk eğitim merkezi yönetici ve eğiticilerinin kapsayıcı eğitim konusunda eğitim almalarının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim yöneticileri kapsayıcı eğitim konusunda yaşadıkları sorunların kültürel, beşeri ve ekonomik sorunlar olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim yöneticileri, yönetici ve eğiticilere kapsayıcı eğitim konusunda eğitim verilmesi, stratejiler geliştirilmesi, eğitim-öğretim ortamlarının kapsayıcı eğitime olanak tanıyacak şekilde düzenlenmesi, faaliyetlerin görünür olması ve kapsayıcı eğitim için kaynak yaratılması önerilerinde bulunmuşlardır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Halk Eğitim Merkezleri, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yöneticisi

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri