Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


“Significance of Art and Music the Theological, Political, and Philosophical Movement Called as the Long Reformation.”

Ruhsal ve fiziksel dünya aracılığıyla deneyimin insan yorumunun derinliğini ölçen insan özlemleri ve duyguları için en derin olanı müzik ve sanatın ifadesidir. Batı'daki sanat ve müzik, tarzlar ve dekoratif tasarımdır ve Batı düşüncelerinin modern öncesi dönemden post-modern döneme doğru ilerlemesidir. Güzel imge ve sonsuzluk yoluyla özlem duyan bir arzudur. Avrupa'da Protestan Reformu olarak bilinen teolojik, politik ve felsefi yolun hareketinde sanat ve müziğin önemi büyüktür. Sanatta Rembrandt van Rijn (1606-1669) ve müzikte Johan Sebastian Bach (1685-1750) Batı güzel sanatlar tarihindeki iki büyük isimdir. Sebastian ve Rembrandt gibi cinlerin keşfi teoloji, düşünceler ve uygulamadaki Reformun sonucuydu. Batı Avrupa'da reform fikrinin başlangıcından itibaren kilise alanı içinde müzik ve sanat vardı. Müzik ve sanat, kilise kurumunun kızı olarak kilise tarafından pedagojik bir yaklaşım olarak kampanya yürüttü, finanse edildi ve teşvik edildi. Reformasyon sırasında Katolikler, Protestan hareketine sanat ve müzik yoluyla kendi aristokratik silahları veya Karşı Reform olarak cevap verdiler; dokunulmaz Katolik geleneğinde kök salmıştır. Sanat ve müzik, insanları değer, mit, vaaz, tiyatro ve diğer tüm sanatlarla ahlak ve kurtuluşa yönlendirecek ve onları Protestanlıktan koruyacak bir sürü olarak halkın dili, sembolleri, ruhu ve düşünceleriydi. Hans Rookmaaker'a göre sanat, Karşı-Reform gibi başlangıçlara uygun bir ortamda kaslı, süper insanlardan oluşan bir dünyayı tasvir ederek tanımlandı. Protestan ve Katolik cemaati arasında Reformasyon ve Karşı Reformasyon ile sanatsal hareket, klasik kaynakların yeniden doğuşunu ve hümanizmin yeniden dirilişini temsil eden bir Rönesans sembolü idi. Paul Henry Lang'a göre, Rönesans'ın sanat formu aristokrattı, öğrenilmişken, Reformasyon, Tanrı ile doğrudan erişim yoluyla Tanrı ile ilahi bağlantıyla ilgiliydi. Rookmaaker, Hollandalı sanatçıların yaratığı yüceltmeden dünyayı ve hayatı gerçekçi bir şekilde resmettiklerini anlattı. Makalenin amacı, Protestanların reformasyon öyküsünü ve Katolik cemaatinin karşılığını bilmektir. Makalenin sonucu, erken modern Avrupa'nın krizini reform ve bunun Avrupa toplumuna yansıması yoluyla gerçekleştirmektir. Metodoloji, kitaplar, web siteleri ve akademik dergiler olan belgesel analiz ile yapılmıştır. Metodolojiyi ayrıca kelimelerin denemesi olan nitel bir yaklaşım izledi. Özellik sorusu, müziğin 16. yüzyılda çeşitli bilim adamlarının görüşlerinde ne kadar önemli olduğudur?Keywords
Protestanlık; Lutheranism; Kalvinistler; Alman Kültürü ve Eğitimi; Yerel; Sanat ve Müzik.

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri