Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK TURİSTLERİ İÇİN DAVRANIŞSAL NİYETLER, HASTA MEMNUNİYETİ, ALGILANAN DEĞER, HASTA GÜVENİ VE DENEYİMSEL KALİTE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışma; davranışsal niyetler, hasta memnuniyeti, algılanan değer, hasta güveni, deneyimsel kalite ve boyutları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu çalışmanın iki araştırma amacı vardır. İlk amaç, çok seviyeli ve çok boyutlu bir çerçeve kullanarak sağlık turistleri tarafından algılanan deneyimsel kalitenin boyutlarını ve göreceli önemini belirlemektir. İkinci amaç, sağlık turistlerinin algılanan hasta memnuniyeti, algılanan değer, hasta güveni, deneyimsel kalite ve davranışsal niyetleri ile ilgili yapılar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma bulguları, yapısal eşitlik modelleme analizine dayanmaktadır. Safranbolu’ya, yurt dışından gelen 452 sağlık turistinin rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmesiyle örneklem oluşturulmuştur. Bu çalışma bulgularından elde edilen ilk gelişme; sağlık turistleri arasındaki iletişimin kaliteyi, fiziksel çevre kalitesini, yönetimsel kaliteyi ve deneyimsel kaliteyi olumlu olarak etkilediği yönündedir. Ayrıca, bu durum sağlık turistleri arasındaki hasta memnuniyeti, hasta güveni ve algılanan değer kavramlarını da yüksek derecede arttırmıştır. İkinci gelişme ise; hasta güveni, hasta memnuniyeti, algılanan değer ve deneyimsel kalitenin hastaları olumlu yönde etkilemesidir. Son gelişme, algılanan değerin davranışsal niyeti olumlu olarak etkilemesidir. Bu çalışmadan elde edilen sonuç pazar odaklı hizmet geliştirme ve uygulamanın hem deneyimsel kaliteyi hem de algılanan kaliteyi arttırdığı yönündedir. Sağlık turistleri arasında strateji geliştirme yönteminin vermiş olduğu olumlu sonuç sayesinde hasta memnuniyeti ve güveninde artışların olduğu saptanmıştır. Bu durum, Türkiye’ye gelen turistler arasında sağlık turizmi yönetiminin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Gelecekte tıpla uğraşmanın yanı sıra uygun davranışsal niyetler sayesinde elde edilmiş olan turizm deneyiminin sağlık turist sayısını ciddi şekilde arttıracağı umulmaktadır. Sağlık turistlerinin tedavi almak için hastaneye geri dönme ve ziyaret etme niyetleri gelecekte yeniden Türkiye’ye gelerek hizmet almak isteyeceklerini düşündürmektedir. Bu da gösteriyor ki sağlık turistleri davranışsal niyetleri arttırmada kilit bir rol oynamaktadır.Keywords
Davranışsal Niyetler, Kalitenin Deneyimsel Boyutları, Deneyimsel Kalite, Sağlık Turistleri, Hasta Memnuniyeti

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri