Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK SANATTA GAZETE İMGESİ

Sanat, insanların yaratıcılıklarını estetik unsurlara dışa vurdukları üretimleri ifade eden bir kavramdır. İnsanlık tarihiyle eş zamanlı bir geçmişe sahip olan görsel sanatlar, tarih boyunca etkinliğini hiç kaybetmeden insanları ve toplumları etkilemiş ve yönlendirmiştir. Bir kitle iletişim aracı olan gazete ise, insanları ve toplumları etkileme konusunda sanatla ortak paydada buluşan bir niteliğe sahiptir. Birincil amacı haber vermek olan gazetenin geçmişi M.Ö. 59 yılına, Antik Roma’ya kadar uzanmaktadır. Çok maliyetli olmayan bir kitle iletişim aracı olan gazete, güncel olanı kitlelere duyurmak amacıyla üretilmiş olsa da zaman içinde, varlığını koruyabilmek için maddi gücü elinde bulunduran kişi ya da kurumların, ideolojilerin ve iktidarların kontrolüne girmiştir. Aynı durum sanatsal üretimler için de geçerlidir. Sanat da tarih boyunca çoğunlukla seçkin bir sınıfın ya da iktidarların elinde, denetiminde ve onların desteğiyle varlığını sürdürmüştür. Bu çalışma sanat ve gazeteyi buluşturan farklı bir perspektife sahiptir ve tarihte sanat eserlerinin içerisinde bir imge olarak yer alan gazetelere odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı resimlerde yer alan gazete imgelerinin hangi amaçla resimlerde yer aldıklarını ortaya koymaktır. Resimlerde yer alan gazete imgeleri, betimsel analiz yöntemiyle ele alınacak ve resimlerin bağlamı çerçevesinde değerlendirileceklerdir. İçerisinde görsel bir unsur olarak gazete imgesi barındıran on adet resim çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sanat eserlerinde gazete imgesinin kullanılması, eserlerin ait oldukları dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerine hizmet ettiğini göstermektedir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, bir disiplin olarak sanatın iletişimi, iletişimin de sanatı karşılıklı olarak beslediğini ortaya koymaktadır.Keywords
İmge, Gazete, Sanat, Resim, Kitle İletişim

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri