Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK VE FRANSIZ ÇOCUK EDEBİYATINDA HAYVAN KARAKTERLERİN ELE ALINIŞ BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, Ayşe Sarısayın’ın “Kedimin Adı Çamur”’u ile Claude Roy’un “Konuşan Kedi” isimli eserinde insani değerlerle donatılmış olan kedi karakterlerine ve onlara verilen insani özelliklere bakılmış, hayvanların gözünden insan olma durumu sorgulanmıştır. Her iki yazarın eserlerinde önemli bir yer kaplayan kedilerin insani donatılarla bezenmiş olarak sunulması ve ele alınış biçimleri çocuk ve gençlik edebiyatı çatısı altında metin odaklı bir biçimde incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelere ve kültürlere ait yazarların eserlerinde yer alan kahramanları ve işledikleri konuları buluştukları ortak noktalarda karşılaştırmak ve kedi karakterlerinin ele alınış şekillerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya koyarak hayvanların gözünden insanların ve insanların bakışından hayvanların çeşitli olaylar sonucunda verdiği tepkileri anla(mlandır)maya çalışmaktır. Geçmişten başlayıp günümüze dek gelen hayvanların aşağı statüsü etrafında kurulan hegemonya üzerinden yapılan algının eleştirel boyutta sorgulanması ve insan-hayvan arasındaki ilişkilerin farklı kültürlerde ve edebiyatlarda nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında öncelikle çocuk ve gençlik edebiyatı içerisinde bahsi geçen “çocuk” kavramının neye karşılık geldiğinden bahsedilmiştir. Ardından farklı dönemlere ve kültürlere ait sözü edilen yazarların eserlerinde yer alan hayvan karakterler incelenmiş ve kültür farklılıklarına bağlı olarak ayrıştıkları noktalar saptanmıştır. Kadın erkek ilişkilerinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesinde ve benimsenmesinde kedi karakterlerin rolü üzerinde durulmuştur. Karşılaştırmalı Edebiyat disiplininin temel ilkelerinden yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, her iki yazarın da aynı türden hayvanları seçerek onları eserde başkarakterler olarak konumlandırması, birbirine benzer konuları işlemesi, bu çalışmanın ortaya çıkışındaki temel noktayı belirlemiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, hangi millete, kültüre, inanışa ait olunursa olunsun hayvan sevgisinin evrenselliği her iki eserde de vurgulanmıştır. Her iki yazarın da okuru düşündürmek maksadıyla mizahi bir dil kullandığı görülmüştür. Ek olarak hayvanların iç dünyasının sade ve akıcı bir dille verilmesinin yanı sıra insanın hiyerarşik üstünlüğü karşısında, toplumsal hayatın önemli bir parçası haline gelen hayvanların insan-hayvan dikotomisi bağlamında eleştirisi gözler önüne serilmiştir.Keywords
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, toplumsal cinsiyet, Kedi karakter.

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri