Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğrenmeye İlişkin İnanç Düzeyleri ve Problem Çözmeye İlişkin İnanç Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Matematik, bireyin hayata uyumunu destekleyen hayatın içinde, akıl yürütme yoluyla zihnimizde oluşan düşünme yöntemi ve bir bilim dalıdır. Sadece sayılar, formüller, işlemler ve belirli kurallardan oluşan bir disiplin olmayıp aynı zamanda günlük hayatımızda çeşitli problemleri çözmemizi sağlar. Bu anlamda eğitimin önemli parçalarından biri olan ve öğrenciler üzerinde çok etkili olan sınıf öğretmenlerinin matematiğe bakış açıları, almış oldukları matematik eğitimleri, matematik öğrenmeye olan inançları ve problem çözme becerileri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, sınıf Öğretmeni adaylarının matematik öğrenme inançları ile matematik problemlerini çözme inançları arasındaki ilişki durumu incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 216'sı kadın 88'i erkek olmak üzere toplam 305 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak daha önceden geliştirilmiş olan Belief to Learn Mathematics ve Belief to Solve Mathematical Problems ölçekleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğrenmeye yönelik inanç ölçeğine verdikleri yanıtlar ile matematiksel problem çözme inancı ölçeğine verdikleri yanıtlar arasında pozitif yönlü fakat çok zayıf ilişki olduğu sonucu çıkmıştır. Bu sonuca neden olan etmenlerin neler olduğu diğer araştırmaların konusu olarak önerilebilir.Keywords
Sınıf öğretmeni adayları, matematik öğrenmeye ilişkin inanç, problem çözme

References

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri