Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sosyal Sınıfın Suç Üzerindeki Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Sosyal sınıf ve suç arasındaki ilişki kriminolojide önemli konulardan biri olmuştur. Konu Batıda çok incelenmesine rağmen, Türkiye’de suç ve sosyal sınıf arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerden elde edilen veriler ile sosyal sınıf ve suç arasındaki ilişki incelendi. Bu çalışmanın amacı, sosyal sınıfın suç üzerinde (istatistiki olarak) anlamlı bir etkisinin olup olmadığını, şayet anlamlı bir etki var ise, bunun yönünün ne olduğunu (pozitif veya negatif) keşfetmektir. Bu araştırmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (merkez kampüs ve ilçelerdeki meslek yüksek okulları ve fakülteler de dahil) okuyan 2,514 ön lisans ve lisans öğrencilerinden elde edilen veriler kullanılarak, sosyal sınıfın suç/sosyal sapma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, Batı literatüründeki genel eğilim olan alt sosyal sınıfın daha çok suç işlediği hipotezinden yola çıkmıştır. Ancak araştırmanın bulguları, alt sosyal sınıf daha çok suç işler hipotezini sorgulamıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal sınıf düzeyleri yükseldikçe, suç davranışında bulunma ihtimalleri de artmaktadır. İlgili araştırmanın bulguları Türkiye’deki sınırlı sayıdaki çalışmalar ile paralel olarak, sosyal sınıfın suç üzerindeki etkisinin anlamlı ama zayıf olduğunu göstermektedir.Keywords
Sosyal Sınıf, Suç, Sosyal Sapma, Üniversite Öğrencileri, Sivas, Türkiye

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri