Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE YÖNELİK E-ŞİKAYETLERİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ALAÇATI ÖRNEĞİ

TripAdvisor web sitesi; destinasyonları ve destinasyonlarda bulunan işletmeleri deneyimleyen turistlere yorum, değerlendirme ve paylaşım yapma fırsatı sunmaktadır. Turistler yaşadıkları deneyimleri olumlu değerlendirmelerinin yanı sıra şikâyet içerikli paylaşımlar yaparak çözüm arayabilmektedirler ve fikir sahibi olabilmektedirler. Bu çalışmada 25 Eylül 2021 itibariyle Alaçatı destinasyonundaki yiyecek içecek işletmeleri hakkında kullanıcıların TripAdvisor web sitesi aracılığıyla paylaştıkları şikâyet içerikli yorumlarının netnografi yöntemiyle analiz edilmesini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda TripAdvisor’ın “Destinasyonu Keşfet” rehberi kullanılarak Alaçatı için listelediği 240 yiyecek içecek işletmesindeki Türkçe yorumlar veri madenciliği yapılarak toplanmıştır. Verilerin doğru ve anlamlı analiz edilebilmesi için “Gezgin Puanı” kategorisindeki “Kötü” ve “Berbat” yorumları araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma veri toplama sürecinde WebHarvy Web Scraping Software ve MAXQDA 2020 programları kullanılarak Alaçatı destinasyonundaki yiyecek içecek işletmeleri ile ilgili toplam 1586 şikâyet içerikli yoruma ulaşılmıştır. Şikâyet içerikli bu yorumların ise 6185 farklı şikâyet konusunu içerdikleri tespit edilmiştir. Kullanıcıların şikâyet yorumlarının; “Fiyat”, “Hizmet Alanı ve Fiziksel Çevre”, “Menü”, “Personel”, “Servis” ve “Yiyecek İçecek Kalitesi” ana temalarıyla sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda; kullanıcıların %32,8’inin fiyat, %20,6’sının yiyecek içecek kalitesi, %17,1’inin personel, %14,1’inin servis, %8,5’inin hizmet alanı ve fiziksel çevre ve %6,9’unun menü ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca TripAdvisor kullanıcılarının Alaçatı destinasyonunda yer alan yiyecek içecek işletmeleri hakkında genel olarak ürünlerin pahalılığı, personel kalitesi ve hizmet anlayışı konuları ile ilgili çok sayıda şikâyet paylaştıkları da belirlenmiştir.Keywords
Yiyecek İçecek İşletmeleri, TripAdvisor, Kullanıcı Şikâyetleri, Netnografi Yöntemi, Alaçatı

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri