Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERGEN EBEVEYNLERİNİN MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU SORUNUNA İLİŞKİN ALGISI

Madde kullanım bozukluğu sorunu, toplumun tüm kesimlerini etkileyen ve ergenler açısından da riskleri değerlendirilmesi gereken çok boyutlu sosyal bir sorundur. Okullarda, soruna yönelik ailelerin farkındalığını arttıracak önleyici eğitimlerin yaygınlaştırılması önemlidir. Bu çalışma kapsamında Ankara’da bir ortaokulda madde kullanım bozukluğu sorununa dair ebeveynlere yönelik gerçekleştirilen seminer öncesinde katılımcıların görüşlerini ortaya çıkartmaya yönelik olarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sosyo-demografik anketin yanı sıra Polat ve Kök (2019) tarafından geliştirilen “Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı Ölçeği” kullanılarak ebeveynlerin, madde kullanım bozukluğu sorununda “bireysel koşullar ve ailenin etkisi”, “çevre ve toplumun etkisi”, soruna ilişkin “toplumsal duyarlılık” ve “kurumsal duyarlılık ve mücadele” konusundaki görüşleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük bölümünün yakın çevrelerinde madde kullanım bozukluğu sorunu yaşayan birinin bulunmamasına rağmen madde kullanım bozukluğu sorununu kendi çocukları için bir tehdit olarak değerlendirdikleri ve tüm katılımcıların, bu sorununa ilişkin olarak okullarda kendilerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Ebeveynlerin, madde kullanımında psikolojik sorunların, ailenin, arkadaş çevresinin, sosyal medyanın önemli bir etkisi olduğuna yönelik değerlendirmelerine ulaşılmıştır. Katılımcılar kamu kurulumlarında, yerel yönetimlerde ve sivil toplum örgütlerinde madde kullanım bozukluğu tedavisine ve madde kullanımıyla mücadeleye yönelik olarak yürütülen çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması, bu konuda yurttaşlardan gelen talep ve şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamışlardır.Keywords
Madde kullanım bozukluğu, toplumsal algı, ergenlik, ebeveynlik, nicel araştırma.

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri