Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL GÜÇ MESAFESİ ALGILARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ: TRABZON İLİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel güç mesafesi düzeylerini belirlemek, bununla birlikte çalışanların örgütsel güç mesafesi algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre farklılığını ortaya koymak ve örgütsel güç mesafesini oluşturan alt boyutlar arasındaki ilişkiyi belirleyebilmektir. Bu bağlamda, çalışanlar tarafından algılanan örgütsel güç mesafesini ölçebilmek amacıyla Trabzon il ve ilçelerinde haberleşme ve iletişim, bankacılık, sigortacılık ve gıda sektöründe çalışan beyaz yakalı 397 çalışandan “Örgütsel Güç Mesafesi” ölçeği aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 istatistiksel paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde, çalışanlar örgütlerde orta düzeyde gücü kabullenme ve güce razı olma alt boyutlarını algılamakta iken, düşük düzeyde gücü araçsal kullanmayı ve çok düşük düzeyde gücü meşrulaştırma algısını deneyimledikleri tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre örgütsel güç mesafesi algısının ve alt boyutlarının yaş değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, örgütsel güç mesafesi algısının alt boyutlarından olan gücün araçsal kullanımı düzeyinin haberleşme-iletişim ve gıda sektörlerinde anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, örgütsel güç mesafesi ve alt boyutları arasında orta ve yüksek düzeyde, anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Güç, Örgütsel Güç Mesafesi, Betimsel Analiz, Korelasyon Analizi.

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri