Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİJİTAL OYUN TEMELLİ YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE DİL BECERİ ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dijital oyun temelli yabancı dil öğrenimi son yıllarda yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ile birlikte oyun sektörü de ciddi anlamda gelişme kaydetmiştir. Bu durum sonucunda insanların dijital oyunlara olan ilgisi giderek artmıştır. Bu oyunların eğitim alanında kullanılması ise son yıllarda literatürde giderek artan bir konu hâline gelmiştir. Özellikle yabancı dil eğitiminde farklı beceri alanlarının kullanılmasına yönelik yapılan bu çalışmalarda öncelik kelime bilgisi olmuştur. Ancak teknoloji ve oyun sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte bu durum dil becerilerinin farklı alanlarda çalışma yapılması ihtiyacını doğurabilmektedir. Dijital oyun temelli yabancı dil öğrenimi son yıllarda yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, küresel olarak çeşitli eğitimsel ve eğitim dışı bağlamlarda gerçekleştirilen dijital oyun tabanlı yabancı dil öğrenme beceri alanları üzerine bir analiz çalışmasını amaçlamaktadır. Literatür taraması 2010-2021 yılları arasında yapılmış güncel çalışmaları kapsamaktadır. Çalışma tarama modelinde olup içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında 145 akademik çalışma incelenmiş, 57 çalışma konu ile ilgili olmayanlar hariç tutularak belirlenen kriterlere göre kategorize edilmiştir. Veriler, IBM SPSS 26.0 kullanılarak frekans– yüzde olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için kodlama güvenirliği hesaplanmış ve %91 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre son yıllarda dijital oyun temelli yabancı dil öğretimi ile ilgili çalışmaların sıklığının arttığı gözlemlenmiş ve bu çalışmaların çoğunun kelime hazinesine odaklandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda dijital oyun temelli yabancı dil eğitimi ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda kelime dağarcığının yanı sıra okuma, yazma ve dinleme becerileri alanlarında da çalışmaların yapılması önerilmektedir. Dijital oyun temelli yabancı dil eğitiminde beceri alanlarını inceleyen bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
yabancı dil eğitimi, dijital oyunlar, dil becerileri, içerik analizi

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri