Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ İLE GELİŞTİRİLEN PROJE UYGULAMASI

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler toplumun her alanında köklü değişimlere neden olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak bireylerin yaşam biçimleri işletmelerin ise iş yapma biçim ve modellerini değişmiştir. Artan rekabet, değişen müşteri beklentileri ve taleplerinden kaynaklanan müşteri odaklılık, üretim sistemlerini ve yöntemlerini de değiştirmiştir. İşletmeler, müşteri talep ve beklentilerini karşılamak için kalite odaklı, düşük maliyetli ve en az israfla sürdürülebilir esnek üretim yöntem ve tekniklerini kullanarak sürekli iyileştirme yapmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda sürekli iyileştirme olarak bilinen Japon kültürünün bir parçası olan Kaizen felsefesi, sanayileşme yolunda rekabet edebilirliğin yapı taşlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli iyileştirme ile çalışanların tamamının düşünce ve davranışlarıyla sürece katılımını hedefleyen bireysel öneri sistemi de olan kaizen, yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bireysel öneri sistemi, çalışanların işletme için her türlü önerilerinin sistematik bir biçimde toplanıp, değerlendirildiği sürekli iyileştirme aracıdır. Birey öncelikli kaizen’in temel parçası olan bireysel öneri sistemleri ile çalışanların katılımı ve önerilerinin alınmasıyla işletmenin bütün alanlarında iyileştirmeler mümkün olabilmektedir. Böylece süreçler, iş akışı, yerleşim planlarının etkin düzenlenmesi, optimum enerji kullanımı, araç-gereç ve makineler ile ürün kalitesinin iyileştirilmesi, yeni ürünler için fikir oluşturma, çalışma koşullarında, iş güvenliği ve kişinin kendi işindeki iyileştirme gibi konularda etkinlik ve verimlilik elde edilecektir. Çalışmanın amacı, çalışanların daha fazla katılımını sağlamak amacıyla bireysel öneri sisteminin önemine vurgu yapmak ve bu sistemin kurularak elde edilen bilgiler ışığında gerekli alanlarda iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye sanayisinde faaliyet gösteren İSO ilk 500 sanayi şirketi arasında yer alan bir un fabrikasında bireysel öneri sistemi kurulmuş bireysel öneri formu ve yüz yüze görüşmeler ile belirlenmiş ve değerlendirme sonucunda buğday paçallama işlemi projesi geliştirilmiş ve uygulanarak ürün kalitesi ile ilgili başarılı sonuçlar alınmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Kaizen, Bireysel Öneri Sistemi.

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri