Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇEVRENİN SİYASALLAŞMASINDA KADIN VE DOĞANIN DÖNÜŞÜMÜ: EKOFEMİNİZM

Bu çalışmanın amacı, toplumsal alanlarda ekoloji ile feminizm arasındaki ilişkiyi görünür kılan ekofeminizmin rejim arayışlarını ve ekokadının patriyarkal değerler arasındaki yerini sorgulamaktır. 1980’li yıllardan sonra, feminist söylem çevre sorunlarına çözüm bulmaya çalışan, ekolojiyi korumaya çalışanların siyasi söylemleriyle entegre olup “ekofeminizm” olarak adlandırılan yeşil kurama dönüşmeye başlamıştır. Ayrıca çevreciliğin klasik ekoloji hareketleri, ekolojik krizlerin kaynağını insanlarda ararken ekofeminist hareket, doğa krizinin kaynağını eril dünya görüşünde aramıştır. Feminist çözümlemelerde sıkça kullanılan özel mülkiyet, doğa, kamusal alan, kültür ve modernite kavramları kadını ekoloji karşısında toplumsal hareketlerin öznesi konumuna getirmektedir. Çevre sorunlarının da feminizmin de gündeminde olduğunu savunan bu çalışma, temelde kadın hareketlerinin çevrenin siyasallaşmasında etkin olduğu varsayımı üzerine kurgulanmıştır. Buna ek olarak, doğa ve ekofeminizm arasındaki ilişkinin siyasi ideolojilerde belirleyici olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır.Keywords
Anahtar Sözcükler: Doğa, Kapitalizm, Ataerkil Tahakküm, Çevre Hareketleri

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri