Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KALDOR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Kaldor Hipotezi’ne göre, GSYH’daki büyüme sanayi sektöründeki büyüme ile ilgilidir. Kaldor imalat sanayiideki verimliliğin de imalat sanayiindeki büyüme ile ilişkili olduğunu iddia etmektedir. Sanayileşmeye dayalı bir büyüme modelinde işgücünün marjinal ürününün ortalama ürünün altında olduğu tarım vb. sektörlerden sanayi sektörüne transfer edileceğini ve sonucunda sanayi sektöründe işgücü verimliliğini artırarak üretimi artıracağını ileri sürmüştür. Çalışmada, ekonomik büyüme ve sanayileşme arasındaki ilişki, Kaldor hipotezinin birinci yasası çerçevesinde, Türkiye için 2007-2021 dönemi 3’er aylık verilerle ve VAR analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sanayi üretim endeksi ile büyüme arasında beklentilere uygun bir şekilde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yani sanayi üretimi büyümeye yol açmaktadır. Ancak büyümeden sanayi üretimine doğru bir nedensellik ilişkisi görülmemektedir. Bu tek yönlü pozitif ilişki uygulanan Granger nedensellik testi ile de teyit edilmiştir. Yapılan etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması da bu sonucu desteklemektedir. Bilindiği üzere etki-tepki fonksiyonları serilerin verilen şoka karşı tepkilerinin yönü hakkında bilgi verirken, varyans ayrıştırması göreli olarak toplam değişimin dönemler boyunca seriler tarafından nasıl paylaşıldığını göstermektedir. Buna göre de iki değişken arasındaki toplam değişimi açıklama yönünden bir aktarımın ömrünün 1 yıl olabileceği ileri sürülebilir.Keywords
Kaldor Hipotezi, büyüme, sanayi üretim endeksi, VAR Analizi, Granger nedensellik testi

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri