Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türk Kültürüne Ait Birer Kültürel Miras Olan Sembollerin Türkiye’de Modern Sanat ve Sonrası Dönemde Resim Sanatında Kullanılması

20. Yüz yıl ve sonrası dönemde Türk kültürüne ait sembollerin kullanıldığı resimlerin alan yazında yeteri kadar yer almadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda ilgili çerçevede eser üretimini desteklemek var olanlarının ise tanınırlığını arttırmak önemlidir. Bu çalışmanın amacı; Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan sembollerin Türkiye’de modern sanat ve sonrası resim sanatındaki kullanımlarını biçim-anlam ilişkisi bakımından keşfetmek, anlamak ve yorumlamaktır. Çalışma amaç doğrultusunda hermeneutik desenine göre yürütülmüştür. Türk resim sanatının öncülerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Rauf Tuncer, Hüsamettin Koçan ve Süleyman Saim Tekcan’a ait üçer eser çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak doküman yöntemi kullanılmış, veriler kavram analiz ve eser inceleme yöntemi ile çözümlenmiştir. İlgili eserlerde başat unsur olan sembollerin izleyiciye farklı üsluplarda sunulduğu saptanmıştır. Biçim ve anlam ilişkisi bakımından ele alınan eser örneklerinde Türk kültürüne ait sembollerin evrensel plastik ifadeyle başarıyla sentezlenmiş olması daha geniş kitlelere ulaşabilme imkanı bağlamında önemli görülmüştür.Keywords
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Rauf Tuncer, Hüsamettin Koçan, Süleyman Saim Tekcan

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri