Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SEMBOLİK TÜKETİME YÖNELİK TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI KAPSAYAN TANIMLAYICI VE BAĞLAM BOYUTLARINDA BİR META ANALİZ

Günümüzde tüketime atfedilen anlamın değiştiği görülmektedir. Geçmişte daha çok ihtiyaçlar dâhilindeki tüketim ön plana çıkarken, modern dönemle birlikte tüketimin rasyonel anlamlarını kaybettiği; haz, statü, gösteriş vb. amaçlar için de yapılabildiği görülmektedir. Tüketim, bugün toplumların sosyal, psikolojik, kültürel süreçlerinde “belirleyiciliği” ön plana çıkan bir kavram haline gelmiştir. Sembolik tüketim, tüketime konu olan ürün veya markaların rağbet görmesinde onlara atfedilen sembolik değerlerin dikkate alındığı tüketim şeklidir. Özellikle postmodern dönemin bir gereği olarak görülen, ürünlerin tüketicilere sunduğu hazır anlamlara dayalı olan bu tüketim biçiminde tüketici statü kazanmak, sosyal sınıfını belirlemek, kendi varlığını tanımlamak vb. amaçlarla tüketime yönelebilir. Tüketilen nesnedeki anlam, doğrudan tüketiciye aktarılır. Bu çalışma 2021-2022 seneleri arasında Türkiye ve dünyadaki akademik çalışmalar gözetilerek; YÖK Ulusal Tez Merkezi, Pubmed, EBSCOhost, Web Of Science ve Google Akademik ulusal ve uluslararası üniversitelerin çevrimiçi (online) kütüphaneleri aracılığıyla veri tabanları taranarak tespit edilen ve belli kriterlere uyan akademik çalışmaların meta analizine dayanmaktadır.Keywords
Tüketim, Tüketici, Tüketici Davranışı, Sembolik Tüketim, Meta Analiz

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri