Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAPSAYICI EĞİTİMİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Kapsayıcı eğitim, eğitim sürecinde tüm öğrencilerin ilgisini çekmek ve onların bireysel yetenekleri ve ihtiyaçları ile eğitimi uyumlu hâle getirerek onları desteklemeyi amaçlayan bireyselleştirilmiş kaliteli eğitim programları gereği fırsat eşitliği oluşturan yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitimin niteliğine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden tekli durum çalışmasıdır. Çalışma grubu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan, kapsayıcı eğitim ile ilgili hizmet içi eğitim seminerine katılmış olan ve bu konuda bilgisi olduğu düşünülen 20 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırmada sonuç olarak kapsayıcı eğitim uygulamalarının öğretmenler tarafından benimsendiği ve kapsayıcı eğitimin eğitim sistemimizde tüm öğrenciler için gerekli bir öğrenme yöntemi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kapsayıcı eğitimin gerekliliğine inanmalarına rağmen kapsayıcı eğitimde karşılaştıkları problemler karşısında öğretmenlerin zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara bağlı olarak öğretmenlerin kapsayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim konusunda desteklenmeleri önerilmektedir.Keywords
Kapsayıcı eğitim, okul öncesi öğretmenleri, öğretmen görüşleri.

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri