Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yemek ve Eğlence İşlevi Verilen Eski Yapıların Ergonomik Analizi; Diyarbakır Geleneksel Yapıları Örneği

Birçok medeniyete tanıklık etmiş Diyarbakır geleneksel evleri kent kimliğinin önemli bir parçasıdır. Diyarbakır geleneksel evleri sosyo-kültürel yapısı ve tarih açısından mimaride önemli bir yere sahiptir. Geleneksel evlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Günümüzde farklı koruma yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de yeniden işlevlendirmedir. Yeniden işlevlendirilerek korunan yapılarda, yeni işlevlerden kaynaklı sorunlar gözlenmektedir. Yeni işlevin yapıya zarar vermemesi, kültürel ve tarihi değerin korunması dikkate alınmalı aynı zamanda, işlevle beraber artan kullanıcı gereksinimlerini ve konforunu da sağlanması gerekmektedir. Yeniden işlevlendirilerek bu yapıların planlama, mekân büyüklüğü ve yeni teknolojiyi ne kadar karşılayabileceğinin tespit edilerek bu verilere uygun yeni işlev verilmesi sağlanmalıdır. Çalışma yeniden işlevlendirilmiş geleneksel evlerde ergonominin önemini vurgulamak ve kullanıcı konforunu karşılayıp karşılamadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak geleneksel evlerin yeni işlevle ergonomik özellikleri sağlanması beklenmektedir. Çalışmada kafe ve restoran olarak işlevlendirilen geleneksel evlerdeki yeni işleve bağlı olarak ortaya çıkan ergonomik sorunlar incelenmiştir. Bu amaçla sekiz adet kafe ve restoran olarak işlevlendirilen geleneksel ev seçilmiştir. Daha sonra kullanıcılara mekânın renk, aydınlatma, gürültü, insan boyutları, oturma alanı hesabı, birimlerin pencere boyutları gibi verileri referans alınarak ergonomik değerlendirme için kullanıcılara anket uygulanmıştır. Yapılan gözlem ve anketlerin analizi sonucunda elde edilen verilerle işlevlendirmede dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmiştir.Keywords
Ergonomi, Kullanıcı Ergonomisi, Yeniden İşlevlendirme, Diyarbakır Geleneksel Yapıları.

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri