Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜŞTERİ ODAKLI TEDARİK ZİNCİRLERİ YARATMAK: 4R VE 4C YAKLAŞIMLARI
(CREATING CUSTOMER-CENTRIC SUPPLY CHAINS: THE 4R AND 4C APPROACHES )

Author : Gülşah ŞİŞMAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 280-289
    


Summary

Müşteri odaklı tedarik zinciri, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla benimsediği kritik bir stratejidir. Bu yaklaşım, müşteri talep ve ihtiyaçlarına odaklanmayı gerektirir. Müşteri odaklı tedarik zinciri inşa edebilmek üzere geliştirilen 4R yaklaşımı (cevap verebilirlik, dayanıklılık, güvenilirlik ve yeniden düzenleme), bu kapsamdaki stratejinin gelişimi için sağlam temel oluşturur. İşletmeler, hızla değişen taleplere cevap verebilme yeteneği ile müşteri memnuniyetini artırabilirler. Dayanıklılık ve güvenilirlik, tedarik zincirlerinin beklenmedik zorluklarla başa çıkma yeteneğini vurgularken, iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi verimliliği artırır. Benzer bir şekilde müşteri odaklı tedarik zincirleri oluşturmak için geliştirilen 4C yaklaşımı (koordinasyon, iş birliği, yetkinlik ve bağlantı) ise tüm tedarik zinciri boyunca entegrasyonu teşvik eder. İşletmeler arasındaki koordinasyon ve iş birliği, verimli bilgi paylaşımını ve kaynak yönetimini sağlar. Dolayısıyla tedarik zincirinin tüm bileşenlerini birbirine bağlayarak verimli ve esnek bir yapı oluşturmayı amaçlar. Bu çalışma ile birlikte işletmelerin rekabet avantajı elde etmek ve müşteri ihtiyaçlarına uyumlu, esnek ve verimli tedarik zincirleri oluşturmalarını sağlamak üzere geliştirilen 4R ve 4C yaklaşımları literatürden örnekler ile aktarılacaktır. Bu yaklaşımlar, günümüzün dinamik iş ortamında başarılı bir rekabet için gereklidir.Keywords
Müşteri Odaklı, Tedarik Zinciri, 4C, 4R

Abstract

Building customer-oriented supply chain is a critical strategy that businesses adopt to gain competitive advantage and increase customer satisfaction. This approach requires focusing on customer demands and needs. The 4R approach (responsiveness, resilience, reliability and realignment) developed to build a customer-oriented supply chain provides a solid foundation for the development of the strategy in this context. Businesses can increase customer satisfaction with the ability to respond to rapidly changing demands. Durability and reliability emphasize the ability of supply chains to cope with unexpected challenges, while business process reorganization increases efficiency. Similarly, the 4C approach (coordination, collaboration, capability and connection) developed to create customer-oriented supply chains encourages integration throughout the entire supply chain. Coordination and cooperation between businesses ensures efficient information sharing and resource management. Therefore, it aims to create an efficient and flexible structure by connecting all components of the supply chain. In this study, 4R and 4C approaches, which are developed to gain competitive advantage and create flexible and efficient supply chains that are compatible with customer needs, will be presented with examples from the literature. These approaches are essential for successful competition in today's dynamic business environment.Keywords
Keywords: Customer Focused, Supply Chain, 4C, 4R

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri