Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uzaktan Eğitimde Eşitlik ve Katılım: Eşitsizliklerin Ortaya Çıkarılması, Stratejilerin Sorgulanması
(Equity and Inclusion in Remote Education: Unearthing Disparities, Interrogating Strategies )

Author : Ali Rıza TAN  ; Mustafa KILINÇ ; Münür YILDIZ ; Murat BALTA  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 21-27
    


Summary

Bu sistematik inceleme, küresel COVID-19 salgınının getirdiği zorunlulukların vurguladığı bir alan olan uzaktan eğitim alanında eşitlik ve kapsayıcılık konusunun kapsamlı bir incelemesini üstlenmektedir. Mevcut bilimsel literatürün titiz bir analizi yoluyla bu çalışma, uzaktan eğitim kaynaklarına erişimdeki belirgin eşitsizlikleri ortaya çıkarmakta ve sosyoekonomik katmanları ve dijital okuryazarlık derecelerini kapsayan belirleyicileri tanımlamaktadır. Bu araştırmanın bütünleyici bir yönü, özellikle etnik köken, cinsiyet ve engellilik gibi değişkenlerin karmaşık etkileşimi dikkate alınarak, bu eşitsizliklerin tarihsel olarak marjinalleştirilmiş demografi üzerindeki çeşitli sonuçlarının derinlemesine araştırılmasını içermektedir. İnceleme, mevcut eşitsizlikleri iyileştirmek için yürürlüğe konan etkili müdahaleleri, stratejileri ve politika paradigmalarını açıklamaya devam etmektedir. Pedagojik yenilik ve kurumsal reform örneklerini açıklayarak, bu çalışma hem eğitimcilerin hem de politika yapıcıların zenginleşmesi için tasarlanmış paha biçilmez bir içgörü özeti sunmaktadır. Teknoloji aracılı eğitim ile sosyal eşitliğin zorunlulukları arasındaki bağlantı noktasında incelikli bir araştırma sunan bu sistematik inceleme, kapsayıcılık ilkelerine zorunlu bir bağlılıkla desteklenen, uzaktan öğrenme yöntemlerinin evrimini ve adaleti kapsayan devam eden söylemi güçlendiren kritik bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.Keywords
dijital uçurum, eşitlik, kimliğe dayalı zorluklar, katılım, uzaktan eğitim

Abstract

This systematic review undertakes a comprehensive examination of the issue of equity and inclusion within the domain of remote education, a domain accentuated by the exigencies of the global COVID-19 pandemic. Through a meticulous analysis of extant scholarly literature, the present study unveils pronounced disparities in access to remote educational resources, delineating determinants that encompass socioeconomic strata and degrees of digital literacy. An integral facet of this exploration involves an in-depth inquiry into the manifold ramifications of these inequities upon historically marginalized demographics, with particular regard to the intricate interplay of variables such as ethnicity, gender, and disability. The review proceeds to elucidate efficacious interventions, strategies, and policy paradigms that have been promulgated to ameliorate these prevailing disparities. By elucidating instances of pedagogical innovation and institutional reform, this study proffers an invaluable compendium of insights tailored for the enrichment of educators and policymakers alike. In proffering a nuanced investigation at the nexus of technology-mediated education and the imperatives of social equity, this systematic review emerges as a critical instrument that augments the ongoing discourse encompassing the evolution of remote learning modalities, underpinned by an imperative commitment to principles of inclusivity and justice.Keywords
digital divide, equity, identity-based challenges, inclusion, remote education

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri