Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MÜZİĞİ İCRA YÖNTEMLERİNDE ESTETİK KURAMI
(AESTHETIC THEORY IN TURKIS MUSIC PERFORMANCE METHODS )

Author : Özcan ABAYLI    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 425-434
    


Summary

ÖZET Türk Müziği icra yöntemlerinde estetiği oluşturan unsurların neler olması gerektiği konusu bilimsel olarak yeterince ele alınmamıştır. Oysaki Türk müziği, köklü bir kültürel mirasın günümüze kadar uzanan zengin estetik birikimlerini içinde barındırır. Türk Müziği eserlerinin makam, usul ve melodik yapılarında yer alan estetik unsurların hem akademik çalışmalara hem de icracılığa önemli katkılar sağlayacağı kaçınılmazdır. Özellikle, müzik eserlerinin yaratım süreçlerindeki estetik ve müzik felsefesi bu bağlamda ayrı bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, Türk Müziği repertuarının tür ve biçimlerindeki estetik unsurların çalışılması zorunlu bir alan olarak öngörülmektedir. Güzeli arama biçimi olarak tanımlanan estetiğin Türk Müziği eserlerindeki değeri makam ve usullerin terkipleriyle doğru orantılıdır. Bir müzik eserinin analizinde eserin yapı taşlarını oluşturan biçim çok önemlidir. Biçim üzerindeki estetik sorgulama motif, cümle, cümlecik ve bölüm öğeleri üzerinden yapılmalıdır. Ancak, çok geniş bir repertuara sahip olan Türk Müziğinin estetik unsurların tamamının çalışılması oldukça emek ve zaman gerektirir. Bu makalede öncelikle, estetik kuramınına ilişkin estetik algı, estetik tavır, estetik haz vb. başlıca kavramlar üzerinde durularak yaratıcılığın en temel unsurlarından biri olan estetik sorgulama yöntemiyle Türk Müziği eserlerinin icrasındaki estetik unsurlar, örnekleriyle ortaya konulmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eseri, İcra, Estetik, Türk Müziği

Abstract

The issue of what should be the elements that make up the aesthetics in Turkish Music performance methods has not been adequately addressed scientifically. However, Turkish music contains the rich aesthetic accumulation of a deep-rooted cultural heritage that extends to the present day. It is inevitable that the aesthetic elements in the maqam, rhythm and melodic structures of Turkish Music works will make significant contributions to both academic studies and performance. In this context, aesthetics and music philosophy especially in the creation processes of musical works have a special importance. Therefore, the study of aesthetic elements in the genres and forms of Turkish Music repertoire emerges as a compulsory field. The value of aesthetics, which is defined as the way of searching for the beautiful, in Turkish Music works is directly proportional to the compositions of the makams and tempos. In the analysis of a musical work, the form that forms the building blocks of the work is very important. Aesthetic questioning on the form should be made through the elements of motif, sentence, clause and section. However, studying all of the aesthetic elements of Turkish Music, which has a very wide repertoire, requires a lot of effort and time. In this article, first of all, aesthetic perception, aesthetic attitude, aesthetic pleasure etc. related to aesthetic theory. By emphasizing the main concepts, the aesthetic elements in the performance of Turkish Music works with the aesthetic questioning method, which is one of the most basic elements of creativity, are studied under the headings by giving examples.Keywords
Keywords: Art, Artwork, Performance, Aesthetics, Turkish Music.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri