Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BORSA İSTANBUL (BİST) İLE DJI VE S&P500 (ABD), N225 (JAPONYA) VE SSE (ÇİN) BORSALARI ARASINDA OYNAKLIK VE GETİRİ YAYILIMI
(VOLATILITY AND RETURN SPILLOVERS BETWEEN BORSA ISTANBUL (BİST) AND DJI AND S&P500 (US), N225 (JAPAN) AND SSE (CHINA) STOCK EXCHANGES. )

Author : İbrahim Halil UÇAR  ; Erkan ALSU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 240-263
    


Summary

Ulusal hisse senedi piyasasının uluslararası duyarlılığının incelenmesi ve hisse senedi piyasalarında oluşan getiri ve oynaklık yayılımlarının etkisinin anlaşılması son dönemlerde çoğu araştırmacı ve akademisyenin çalışma konusuna girmiştir. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) ile DJI (ABD), S&P500 (ABD), N225 (Japonya) ve SSE (Çin) pay endeksleri arasındaki getiri ve oynaklık etkileşimi incelenmiştir. Çalışmada Borsa İstanbul (BİST), DJI (ABD), S&P500 (ABD), N225 (Japonya) ve SSE (Çin) pay endekslerinin günlük getirileri dikkate alınarak getiri ve oynaklık etkileşimi Ocak 2012- Aralık 2022 dönemi için EGARCH ve TGARCH modelleri ile incelenmiştir. Çalışmada Hafner&Herwatz varyansta nedensellik testiyle DJI (ABD), S&P500 (ABD) ve N225 (Japonya) endekslerinden Borsa İstanbul’a doğru %1 önem düzeyinde oynaklık yayılımı ve nedensellik saptanmıştır. EGARCH ve TGARCH modellerinden elde edilen sonuçlara göre BİST’in S&P500 (ABD) ve N225 (Japonya) endekslerinin gecikmeli getirilerinden %1 anlamlılık düzeyinde sırasıyla 0.31 ve 0.16 oranlarında, SSE (Çin) endeksinin gecikmeli getirilerinden ise %5 anlamlılık düzeyinde 0.04 oranında etkilendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Borsa İstanbul’un (BİST) getirileri üzerinde S&P500 (ABD) endeksinin önemli etkisinin olduğu dolayısıyla da Borsa İstanbul’da (BİST) işlem veya yatırım yapılırken başta S&P500 olmak kaydıyla N225 endekslerinin gecikmeli değerlerinin göz önünde bulundurulması kazançlı yatırım için önem teşkil etmektedir.Keywords
Hisse Senedi, Oynaklık, Getiri Yayılımı, EGARCH, TGARCH Modeli

Abstract

Analyzing the international sentiment of the national stock market and understanding the impact of return and volatility spillovers in stock markets has recently been the subject of study for many researchers and academics. This study analyzes the return and volatility interaction between Borsa Istanbul (BIST) and DJI (US), S&P500 (US), N225 (Japan) and SSE (China) equity indices. In this study, the daily returns of Borsa Istanbul (BIST), DJI (US), S&P500 (US), N225 (Japan) and SSE (China) equity indices are taken into account and the interaction between return and volatility is analyzed with EGARCH and TGARCH models for the period January 2012- December 2022. The study finds volatility spillovers and causality from DJI (US), S&P500 (US) and N225 (Japan) indices to Borsa Istanbul at 1% significance level. According to the results obtained from EGARCH and TGARCH models, BIST is affected by the lagged returns of S&P500 (USA) and N225 (Japan) indices by 0.31 and 0.16 at 1% significance level, respectively, and by the lagged returns of SSE (China) index by 0.04 at 5% significance level. In this context, the S&P500 (US) index has a significant impact on the returns of Borsa Istanbul (BIST), and therefore, when trading or investing in Borsa Istanbul (BIST), it is important to consider the lagged values of the N225 indices, especially the S&P500, for profitable investment.Keywords
Stock Market, Volatility Spillover, Return, EGARCH and TGARCH Model

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri