Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINATION OF UNDERGRADUATE STUDENTS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF ‘LANDSCAPE ARCHITECTURE’
(DETERMINATION OF UNDERGRADUATE STUDENTS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF ‘LANDSCAPE ARCHITECTURE’ )

Author : Nurgül ARISOY  ; Zekeriya Can ERBİL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 466-474
    


Summary

Hayatımız boyunca iletişim kurarken, sürekli olarak yeni ve farklı kavramlar öğreniriz. Ardından bu kavramları zihinsel olarak somutlaştırmaya çalışırız. Eğer bu süreç, önceden sahip olduğumuz bilgilerle benzerlikler kurarak gerçekleştirilmişse kolaylıkla ilerler. Ancak daha önce bilmediğimiz kavramlarla ilişkilendirmeye çalışıyorsak, bu süreç zorlayıcı ve yorucu olabilir. Bu araştırma lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin “Peyzaj Mimarlığı” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımı ile ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Araştırmaya 14 farklı lisans bölümünden 213 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın amacı; lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin "Peyzaj Mimarlığı" mesleğiyle ilgili algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Lisans öğrencilerinden gelen soruların yer aldığı bir form aracılığıyla; "Peyzaj Mimarlığı, bana .................... ifade eder. Çünkü ........." şeklindeki ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda anket katılan üniversite öğrencileri, "Peyzaj Mimarlığı" mesleğine yönelik 75 metafor üretmiştir. Bu metaforlar, ortak özelikleri dikkate alınarak gruplandırılmış ve 9 ana metafor elde edilmiştir. Farklı bölümlerdeki üniversite öğrencilerinde öne çıkan peyzaj mimarlığı algısı, doğa ve tasarım temaları ağırlıklı bulunmuştur.Keywords
Peyzaj Mimarlığı, Üniversite öğrencisi, Algı, İçerik Analizi, Metafor

Abstract

Throughout our lives, as we communicate, we constantly learn new and different concepts. We then try to mentally concretize these concepts. If this process is carried out by drawing similarities with the knowledge we already possess, it progresses smoothly. However, if we attempt to associate them with concepts we are unfamiliar with, this process can be challenging and exhausting. This research was conducted to reveal the perceptions of undergraduate university students regarding the concept of "Landscape Architecture" through the use of metaphors. A total of 213 students from 14 different undergraduate departments participated in the study. The aim of the research is to uncover the perceptions of undergraduate university students regarding the profession of "Landscape Architecture" through metaphors. In this study, the phenomenological design, a qualitative research method, was used. Through a form containing questions for undergraduate students, they were asked to complete statements like "Landscape Architecture means ............ to me. Because .........." The content analysis technique was employed for analyzing the collected data. As a result of the research, participating university students generated 75 metaphors for the profession of "Landscape Architecture." These metaphors were grouped considering common attributes, yielding 9 main metaphors. The predominant perception of landscape architecture among university students from different departments emphasized themes of nature and design.Keywords
Landscape Architecture, University Student, Perception, Content Analysis, Metaphor

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri