Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21. YÜZYIL ŞEHİR PAZARLAMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ VE ETKİLERİ
(THE ROLE AND EFFECTS OF UNIVERSITIES IN 21ST CENTURY CITY MARKETING )

Author : Deniz KOYUNCUOĞLU    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 42
Page : 95-104
    


Summary

Bu çalışma, üniversitelerin şehir pazarlamasındaki önemli rolünü ve şehir yaşamının çeşitli yönlerine olan etkilerini inceleyen bir 6 boyutlu bir model sunmaktadır. Çalışma şehir pazarlamasının gelişimini ve temel kavramlarını ele alarak başlamaktadır. Ardından, üniversitelerin şehir pazarlamasındaki özel rolüne odaklanılmaktadır. Üniversiteler, şehir pazarlamasında çok yönlü katkılar sağlamaktadır. Uluslararası öğrencileri ve akademisyenleri çekerek şehrin kültürel ve sosyal çeşitliliğini artırmaktadır. Ayrıca, inovasyon, araştırma ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarıyla endüstri ile iş birliği yapmaktalar ve yerel ekonominin gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Üniversiteler aynı zamanda iş piyasasının şekillenmesine ve yeteneklerin şehre çekilmesine yardımcı olmaktadırlar. Uluslararası ağlara katılımları, şehirlerin küresel bağlantılarını güçlendirmekte ve itibarlarını artırmaktadır. Ayrıca, çalışma üniversitelerin şehir imajı ve marka oluşturmadaki rolünü ele almaktadır. Akademik başarılar, mimari özellikler ve kültürel katkılar, bir şehrin çekiciliğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma, üniversitelerin modern şehir pazarlamasında vazgeçilmez aktörler olduğu ve etkilerinin eğitim alanının ötesine geçerek şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerine önemli ölçüde katkıda bulunduğu sonucuyla sona ermektedir. Geliştirilen model, şehir yöneticilerine ve akademisyenlere üniversitelerin şehirler için önemli bir paydaş olduğunu vurgulayarak rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Şehir Pazarlaması, Üniversiteler, Eğitim Turizmi, Şehir Gelişimi, Sürdürülebilirlik

Abstract

This study presents a 6-dimensional model that examines the significant role of universities in city marketing and their impact on various aspects of urban life. The study begins by addressing the development and fundamental concepts of city marketing. It then focuses on the unique role of universities in city marketing. Universities contribute in diverse ways to city marketing, attracting international students and scholars to enhance the city's cultural and social diversity. Additionally, their efforts in innovation, research, and entrepreneurship, often in collaboration with industries, contribute to local economic development. Universities also play a crucial role in shaping the job market and attracting talent to the city. Their participation in international networks strengthens cities' global connections and enhances their reputation. Furthermore, the study explores the role of universities in shaping a city's image and brand. Academic achievements, architectural features, and cultural contributions significantly enhance a city's attractiveness. In conclusion, this study underscores that universities are indispensable actors in modern city marketing, impacting not only the field of education but also significantly contributing to the social, cultural, and economic dynamics of cities. The developed model aims to guide city administrators and academics by emphasizing the importance of universities as key stakeholders in cities.Keywords
City Marketing, Universities, Educational Tourism, Urban Development, Sustainability

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri