Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUL SOSYAL HİZMETİ
(SCHOOL SOCIAL SERVICE IN PRE-SCHOOL PERIOD )

Author : Adem DAĞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 528-542
532    487


Summary

Bu çalışma Türkiye’de okul öncesi eğitimi ve okul sosyal hizmeti alanını birleştiren ilk çalışmadır. Günümüzde okul öncesi dönem eğitimi çocukta; bedensel, bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve öz bakım gelişimi gibi birçok yeterliliğin kazandırıldığı bir dönemdir. Bu dönemde okul ortamına uyum sağlamak ve kabul edilmek bir çocuğun sosyalleşme sürecinin en önemli basamağıdır. Okul sosyal hizmet uzmanları aileleri destekler, aynı zamanda okul ve toplum arasındaki bağlantıları güçlendirerek sosyal hizmet müdahaleleri yaparlar. Araştırma kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarında okul sosyal hizmet uzmanlarının görevleri ve müdahale alanlarının tespit edilebilmesi için literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgulardan okul öncesi eğitim kurumlarında okul sosyal hizmet uzmanlarının gelişim geriliklerinin erken tanısından, otizm spektrum bozukluğuna kadar problemlerde; ekolojik teorik bakış açısını kullanarak, ebeveyn destek grupları ve aile katılımı gibi yöntemlerle okul ortamında problem çözme sürecinin önemli bir üyesi olduğu sonucu bulunmuştur. Sosyal adalet ve toplumsal eşitlik için okul sosyal servislerinde görevlendirilecek okul sosyal hizmet uzmanlarına önemli görevler düşmektedir.Keywords
Okul Öncesi Dönem, Sosyal hizmet

Abstract

This study is the first in Turkey to combine the field of preschool education and school social work. Today, pre-school education is a period in which the child is given many qualifications such as physical, cognitive, social, emotional, language and self-care development. In this period, adaptation to the school environment and acceptance is the most important step of a child's socialization process. School social workers support families, and at the same time they make social service interventions by strengthening links between the school and the society. Within the scope of the research, a literature survey was carried out in pre-school education institutions to determine the duties and interventions of school social workers. From the findings, it was concluded that school social workers in pre-school education institutions were an important member of the problem solving process in the school through methods such as parental support groups and family participation, using ecological theoretical perspectives in problems ranging from early diagnosis of developmental delays to autism spectrum disorders. For social justice and social equality, school social workers to be employed in school social services have an important role.Keywords
Preschool Period, Social Work

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri