Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İMALAT FİRMALARINDA AR-GE YATIRIM ORANLARI İLE İNOVASYON KAPASİTESİ İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN R & D INVESTMENT RATES AND INNOVATION CAPACITY IN MANUFACTURING COMPANIES )

Author : Behzat SAYIN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 644-662
592    396


Summary

Günümüz dünyasında imalat sektöründeki yoğun rekabet ortamında firmalar faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. Ar-ge yatımlarına önem veren firmalar rekabet avantajı elde edeceklerdir. Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırım oranı, Ar-Ge gelişmişlik düzeyini kıyaslama kriterleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla Ar-Ge yatırımlarına en fazla önemi verdiğini düşündüğümüz İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl belirlenen Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini bu firmalar arasından seçilen 286 sanayi firması oluşturmaktadır. Araştırmada firmaların Ar-Ge yatırım oranları ve çalıştırdıkları Ar-Ge personeli sayısına göre inovasyon yeteneklerinin anlamlı farklılık gösterip göstermediği varyans analizi ile test edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde ürün, süreç ve yönetim inovasyonunun Ar-Ge yatırım oranına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
Ürün İnovasyonu, Süreç İnovasyonu, Yönetim İnovasyonu ve Ar-Ge

Abstract

In today's world, companies should give importance to R & D activities in order to be able to continue their activities permanently. Companies that give importance to R & D investments will gain competitive advantage. The rate of investment in R & D activities is among the benchmarking criteria for R & D development level. For this purpose, the R & D investments that we consider the most important in Turkey by the Istanbul Chamber of Industrial Enterprises in 1000 determined each year is designated as the main body of the study. The universe of the study consists of 286 industrial companies selected from these firms. R & D investment rates and the number of R & D personnel employed by the firms in the research showed that there was a significant difference between the innovation skills and the variance analysis. As a result of the analysis, it was found that product, process and management innovation showed a significant difference according to the R & D investment rate.Keywords
Product Innovation, Proses Innovation, Management Innovation and R&D

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri