Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLU TAŞIMAYLA İLGİLİ SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
(A CASE STUDY FOR DETERMINING THE PROBLEMS OF ERZİNCAN BINALI YILDIRIM UNIVERSITY STUDENTS ABOUT THE COLLECTIVE TRANSPORTATION )

Author : Mustafa AKIN   & Mehmet ÖZBAŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 736-747
554    291


Summary

Bu araştırmanın amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin ulaşımda karşılaştıkları sorunları tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirmektir. Gerek öğrenci potansiyeli gerekse fiziki mekan özellikleri bakımından üniversite yerleşkesinin kent merkezine olan uzaklığı (15 km) göz önüne alındığında, öğrenciler ulaşımla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle, öncelikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin kampüs ve şehir merkezi ile olan ulaşım sorunlarını ve bu yöndeki yaşanan olumsuzlukları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirilmeye gayret edilmiştir. Araştırma, öğrencilerin ulaşım problemlerine ilişkin bir durum çalışmasıdır. Öncelikle araştırma problemine ilişkin problem durumlarının nelerle ilgili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılarca yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formunda 7 soru yer almıştır. Öğrenciler toplu taşıma araçlarının kalkış ve hareket saatleriyle ilgili bir programlarının olmadığını belirtmektedirler. Ulaşım problemlerinin en önemli nedeni ulaşım hizmetlerinin yalnızca özel şirketçe yapılmasıdır.Keywords
Öğrenci, Toplu Taşıma, Ulaşım Problemi, Yerleşke.

Abstract

The aim of this study; determining the problems faced by students in Erzincan Binali Yıldırım University and developing solutions. Considering the distance between the university campus and the city center (15 km) in terms of student potential and physical space characteristics, students face transportation-related problems. For this reason, first of all, it has been tried to find solutions to the transportation problems of the students of Erzincan Binali Yildirim University with the campus and the city center and to find solutions to these problems. The research is a case study of students' transportation problems. Firstly, it is tried to determine what the problem situations related to the research problem are related to. A semi-structured interview form was developed by the researchers to collect the research data. 7 questions were included in the interview form. Students indicate that public transport does not have a program for departure and departure times. The most important reason of transportation problems is that transportation services are carried out only by private company.Keywords
Student, Public Transport, Transportation Problem, Campus.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri