Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ BOYUTLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(DIMENSIONS OF INFORMAL ECONOMY AND SOLUTIONS IN TURKEY )

Author : Zeliha POLAT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 18
Page : 29-43
    


Summary

Kayıt dışı ekonomi bütün ekonomilerin ortak sorunu niteliğindedir. Kayıt dışı ekonomi resmi rakamlarda yer almayan, istatistiksel olarak ölçüm zorluğu bulunan yasa dışı faaliyetleri kapsar. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ölçmek adına farklı ölçüm modelleri kullanılmaktadır. Kayıt dışılığın özellikleri, nedenleri, etkileri, sonuçları ve alınacak önlemlerinin bilinmesi ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasına ve toplumsal refahın artmasına yol açacaktır. Vergi sisteminde yaşanan aksaklıklar ve denetim yetersizlikleri kayıt dışı ekonomiyi tetikler niteliktedir. Kayıt dışı ekonominin yüksek düzeylerde seyretmesi, vergi gelirlerini azaltacağından kamusal hizmetlerde azalma gözlenir. Kayıt dışı ekonomi kayıt dışı istihdamı da beraberinde getirir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre kayıt dışı ekonominin boyutları da değişim göstermektedir. Bu çalışmada kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çözüm önerilerinden bahsedilmiş ve Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutları belirlenmiştir.Keywords
Kayıt dışı ekonomi, ölçüm modelleri, çözüm önerileri, kayıt dışı ekonomi boyutları

Abstract

The informal economy is the common problem of all economies. It covers the illegal activities which are not included in official figures and which are statistically difficult to measure. Different measurement models are used to measure the size of the informal economy. Knowledge of the characteristics, causes, effects, consequences and measures of informality will lead to registration of economic activities and increase of social welfare. Glitches in the tax system and lack of supervision trigger the informal economy. The high levels of the informal economy will reduce tax revenues. As a result of that, a reduction is observed in public services. Informal economy brings informal employment. The sizes of the informal economy also vary according to the level of development of the countries. In this study, recommendations of solution about fighting against the informal economy were mentioned, and the dimensions of the informal economy in Turkey were determined.Keywords
Informal economy, measurement models, recommendation of solution, size of informal economy

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları, Haziran sayısı için en geç 1 Haziran tarihine kadar başvurular alınmaktadır. Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri