Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KANAL İSTANBUL’UN COĞRAFİ ETÜDÜ
(A GEOGRAPHICAL STUDY OF KANAL ISTANBUL )

Author : Kadir Doğan    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 1-18
164    64


Summary

İstanbul’un gelişiminde etrafındaki denizlerin ve boğazın önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bölgedeki suyollarının sağladığı avantajlar nedeniyle bu bölge tarih boyunca en fazla ele geçirilmek istenilen yerlerden biri olmuştur. 1936 yılında imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile bölge deniz ulaşımı açısından uluslararası bir statüye kavuşmuştur. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nden oluşan bu önemli suyolunda İstanbul Boğazı’nın ayrı bir önemi vardır. Yıllar içerisinde geçen gemi sayısının artması, gemilerin taşıdıkları yüklerin muhteviyatının değişmesi ve boğaz hattındaki nüfus yoğunluğunda yaşanan artış İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin tartışma konusu haline gelmesine yol açmıştır. Farklı tarihlerde yaşanan tanker kazaları da bu endişeleri desteklemektedir. Güvenlikle ilgili gerekçelerden dolayı Türk Hükümeti İstanbul Boğazı’na alternatif yapay bir kanal yapmayı planlamaktadır. Güzergahı belirlenen Kanal İstanbul’la ilgili olarak hem ekolojik hem de hukuki tartışmalar halen devam etmektedir.Keywords
Deniz ulaşımı, suyolları, Kanal İstanbul, çevre

Abstract

The importance of the seas and the Bosphorus in the development of Istanbul  is an indisputable fact. Due to the advantages provided by the waterways in the region, this region has been one of the most desirable places to be seized throughout history. With the Montreux Straits Convention signed in 1936, the region gained an international status in terms of maritime transportation. The Bosphorus has a special significance in this important waterway which consists of the Bosphorus, the Dardanelles and the Marmara Sea. The increase in the number of ships passing over the years, changing the content of the cargoes they carry  and the increase in population density in the Bosphorus line has caused the ships passing through the Bosphorus to become a subject of discussion. Tanker accidents at different dates also support these concerns. For security reasons, the Turkish Government plans to construct an artificial channel to the Bosphorus. Both ecological and legal debates are still ongoing in relation to the designated Kanal Istanbul.Keywords
Maritime transportation, waterways, Kanal İstanbul, environment

Advanced Search


Announcements


    AĞUSTOS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ağustos sayısı için makale kabul edilmektedir.     Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları, Haziran sayısı yayınlamıştır.  Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri