Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖREME, SAKLI KİLİSE, MANASTIR YEMEKHANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(GÖREME, SAKLI CHURCH, EVALUATİON OF THE MONASTERY REFECTORIES )

Author : SÜMEYYE ERTÜRK  ;Leyla Kaderli  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 21
Page : 40-66
    


Summary

Kapadokya Bölgesi’nin mimari dokusunda önemli bir yere sahip olan manastırlar ve kaya oyma kiliseler, yapıldıkları dönemin sosyal, ekonomik ve dini yapısını gösteren, tarihi ve estetik değerleri ile korunmalarını gereken kültürel birer varlık olarak önemli bir yere sahiptir. Bölgenin topoğrafik yapısında kolay işlenebilir ve dayanıklı tüflerin bulunması, yaşamak için kolay mekân üretmeye; vadi yamaçları, saklanmaya elverişli olduğu için çeşitli kültürlerin, devlet ve toplumların yaşadığı bir bölge olmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi’nde yapılan kilise ve manastırlarla birlikte Kapadokya Bölgesi Hıristiyanlar için önemli bir dini merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Göreme Vadisinde farklı büyüklüklerde birçok manastır, kilise ve şapeller yer almaktadır. Yemekhanesi ile kompleks halindeki manastırlar, bölgenin en geniş monastik oluşumlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde Göreme Açık Hava Müzesi olarak adlandırılan ve bölge için birçok önemli dini yapıları barındıran yukarı vadi dışında yakındaki Göreme kasabasının doğusunda aşağı vadide yine çok sayıda dini işlevi olan yapılar yer almaktadır. Saklı Kilise, Göreme Açık Hava Müzesi’nin 500 m batısındaki aşağı vadide yer alan kaya kütlesinin yamacında bulunmaktadır. Genellikle oluşumları 10. yüzyıla tarihlendirilen aşağı vadi kiliselerinin bulunduğu alanda yer alan yemekhane mekânları, Saklı Kilise’nin kuzeybatısında yer almaktadır. Yemekhaneler, uzun bir masa (trapeza) ve bankları bulunan, genelde dikdörtgen planlı, mutfak ve kiler gibi çeşitli yan mekânları ile birlikte kaya oyma tekniğiyle yapılmıştır. Göreme Açık Hava Müzesi dışında yer alan dini yapıların korunmasına yönelik basit demir kapıları dışında fazla bir koruma önlemi bulunmamaktadır. Ayrıca yakın çevredeki işletmeler tarafından ihtiyaçlara göre cafe, depo, ahır gibi işlevlerle kullanılan mekânlar da yer almaktadır.Keywords
Kapadokya, Göreme, Manastır, Yemekhane

Abstract

Rock-carved churches, which have an important place in the architectural texture of the Cappadocia region, have an important place as cultural assets that show the social, economic and religious structure of the period in which they were built, and should be protected with their historical and aesthetic values. In the topographic structure of the region, the presence of easily workable and durable tuffs creates an easy place to live; since the valley slopes are suitable for hiding, it has been a region where various cultures, states and societies live. Along with the churches and monasteries built during the Eastern Roman Empire Period, the Cappadocia Region appears as an important religious center for Christians. There are many monasteries, churches and chapels of different sizes in Göreme Valley. Monasteries complexed with the refectory are considered one of the largest monastic formations in the region. Apart from the upper valley, which is called the Göreme Open Air Museum today and which contains many important religious buildings for the region, there are many religious functions in the lower valley east of the nearby town of Göreme. Saklı Church is located on the slope of the rock mass located in the lower valley 500 m west of Göreme Open Air Museum. The refectories located in the area where the lower valley churches, whose formations are dated to the 10th century, are located in the northwest of the Saklı Church. Refectories were built with rock carving technique with a long table (trapeza) and benches, generally rectangular plan, with various side spaces such as kitchen and pantry. Except for simple iron gates for the protection of religious structures outside the Göreme Open Air Museum, there is not much protection measures. In addition, there are also places used by the businesses in the vicinity with functions such as cafes, warehouses and stables according to the needs. In this study, the original uses, plan typologies and architectural features of the refectories, which are an important part of the religious ritual, have been evaluated in Cappadocia, Göreme Church, based on the historical development of monastic architecture. The diversity of the monastery refectories in Cappadocia and the feature of being a document reflecting the religious structure of the period in which they were built were emphasized.Keywords
Cappadocia, Göreme, Monastery, Refectory

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri