Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kültürel Miras Değerlerinin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi: Şanlıurfa Örneği
(The Effect of Cultural Heritage Values on Destination Branding: The Case of Şanlıurfa )

Author : Mahmut Barakazı  ;Ebru BARAKAZI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 21
Page : 67-79
    


Summary

21 yüzyıl da kamu ve özel kuruluşlar gibi turistik destinasyonlar da rekabet kavramından etkilenmektedir. Bu bakımdan destinasyonların özgünlük ve farklılık yaratmak için markalaşmaya ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Markalaşma sürecini tamamlayan destinasyonların diğer destinasyonlara karşı rekabet üstünlüğü elde ettiği görülmektedir. Markalaşma sürecinde en önemli unsurlardan birisi mevcut doğal yapıların, kültürel kaynakların ve geleneklerin korunarak tanıtılması ve pazarlanma açısından etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Turistik kaynaklar açısında zengin bir çeşitliliğe sahip olan ve tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa ili de markalaşma ile daha fazla öne çıkması gereken destinasyonların başında gelmektedir. Bu nedenle araştırma alanı olarak Şanlıurfa il sınırları belirlenmiştir. Araştırmanın amacı ise Şanlıurfa ilinde yer alan kültürel miras değerlerinin destinasyonu markalaşmasına nasıl bir etki oluşturduğunu belirlemektir. Ayrıca Şanlıurfa ilinde yer alan kültürel miras değerleri, istatistikî bilgilerle ortaya konulmaktadır. Araştırma da nitel yöntemlerden olan görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Bu sayede konu derinlemesine incelenmektedir. Araştırma kapsamında Şanlıurfa’yı ziyaret eden turistlere yönelik yarı yapılandırılmış soru teknikleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, konuya uygun şekilde özetlenerek ortaya konulmuş ve ilgili kişilerle kurumlar öneriler verilmiştir. Araştırmanın gelecekte yapılacak olan destinasyon markalaşma çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Destinasyon, Markalaşma, Kültürel Miras, Şanlıurfa

Abstract

In the 21st century, touristic destinations like public and private organizations are also affected by the concept of competition. In this respect, it is understood that destinations need branding to create originality and difference. It is seen that the destinations that have completed the branding process gain competitive advantage over other destinations. One of the most important elements in the branding process is the preservation of existing natural structures, cultural resources and traditions, and their effective use in terms of marketing. Şanlıurfa, which has a rich variety in terms of touristic resources and has hosted many civilizations in history, is one of the destinations that should stand out more with branding. For this reason, Şanlıurfa province borders were determined as a research area. The aim of the research is to determine how the cultural heritage values in Şanlıurfa province have an effect on the branding of the destination. In addition, the cultural heritage values in Şanlıurfa province are revealed with statistical information. Interview technique, one of the qualitative methods, was used in the research. In this way, the subject is examined in depth. Within the scope of the research, face-to-face interviews with semi-structured question techniques were conducted for tourists visiting Şanlıurfa. The obtained data were summarized in accordance with the subject and suggestions were given to the relevant people and institutions. It is thought that the research will contribute to the future destination branding studies.Keywords
Destination, Branding, Cultural Heritage, Şanlıurfa.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri