Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ KENTLERDE YENİ YAPI TASARIMLARININ TSARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR KILAVUZ ÖNERİSİ: ICOMOS, UNESCO
(A GUIDELINE PROPOSAL FOR DETERMINING DESIGN CRITERIA OF NEW BUILDING DESIGNS IN HISTORICAL CITIES: ICOMOS AND UNESCO )

Author : Gizem KUÇAK TOPRAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 95-116
    


Summary

Tarihi kentlerde tasarlanacak olan yeni yapıların tasarım özellikleri günümüzde detaylı olarak tartışılmakta ve çeşitli kurallar belirlenmeye çalışılmaktadır. Eski bir kentte tasarlanacak yeni, eskiye benzemeli mi, ne kadar benzemeli, çağın özelliklerini mi yansıtmali, gibi sorular cevaplanmaya çalışılmaktadır. Konunun tartışma yaratmasının en temel sebebi tarihi kentleri korumanın yeni ile ilişkisinde tarihi kentlerin zarar görmesinden duyulan endişedir. Özellikle somut kültürel miras kavramı ve bu mirasın tüm kültürlerin ortak mirası olduğu düşüncelerinin gelişmesi ile birlikte tarihi kentlerde tasarlanacak yeni yapılara ilişkin ortak kararların oluşturulması söz konusu olmaya başlamıştır. Aynı zamanda tarihin tanığı olan eski yapıların yanında, yakınında tasarlanacak yeni yapıların da kaliteli bir mimarlığı yansıtması beklenmektedir. Özellikle tarihi yapıların taklit edilmesinin tarihe bir saygısızlık olarak algılanması düşüncesinin gelişmesi ile birlikte yeni yapının tarihi çevreye zarar vermeden, çağdaş özellikler ile tasarlanmasının sınırlarının belirlenmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı bu sınırların belirlenmesi ve belirlenen sınırlar ile çeşitli detaylı düzenlemeler için bir kılavuz oluşturmak amaçlanmıştır. Bu sınırların oluşturulması için güncel yaklaşımlar, ICOMOS ve UNESCO tarafından oluşturulan Uluslar arası ve ulusal tüzük, anlaşma, karar, tebliğ ve tavsiye kararları üzerine analitik bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme esnasında belirlenen ölçütler doğrultusunda bir matris oluşturulmuştur. Bu matris doğrultusunda yaygın yaklaşımlar, hangi kavramlara önem ve öncelik verildiği saptanmıştır. Saptanan verilerin detaylandırılması ile yapılacak olan çalışma ve düzenlemelere öncülük oluşturması amacı ile bir kılavuz haline getirilmiştir.Keywords
Yeni Yapılar, Modern Yapılar, Tarihi Çevrede Yeni Yapı, ICOMOS, UNESCO

Abstract

The design features of the new buildings to be designed in historical cities are discussed in detail nowadays, and various rules are tried to be determined. It is tried to answer questions such as whether the new building should be designed in an old city, it should resemble the old one, how much should it be similar, should it reflect the characteristics of the age. The main reason for the controversy of the issue is the concern about the damage of historical cities concerning protecting historical cities. Especially with the concept of tangible cultural heritage and the development of the idea that this heritage is a common heritage of all cultures, it has become a matter of making joint decisions together regarding new structures to be designed in historical cities. Especially with the development of the idea that imitation of historical buildings is perceived as a disrespect to history, it has become essential to determine the limits of designing the new building with modern features without harming the historical environment. This study aims to determine these limits and to create a guideline for the determined limits and for various detailed arrangements.Keywords
New Buildings, Modern Buildings, New Buildings in Historical Cities, ICOMOS, UNESCO

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri