Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FORMATION OF THE COMPETENCE OF STUDENTS THROUGH INTERSUBJECT COMMUNICATION IN THE TEACHING OF CHEMISTRY
(ХИМИЯНЫ ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТА ОҚЫТУДА БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ )

Author : Nurbala O. MYRZAKHMETOVA  / KUANYSHEVA Zh.K / ARGYNBAEVA Z.M. / KENZHABAEVA M.D  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 7
Page : 36-39
918    651


Summary

Intersubject competence is a system of knowledge, skills and skills, formed by an integrated knowledge of the substance, phenomena and processes. The interdisciplinary nature of chemical knowledge originates in the nature of the relationships "structure - properties - functions": the biological (physiological) functions of all biogenic elements are determined by their physicochemical properties, which in turn depend on the features of the structure of atoms, their place in the periodic system. I. Mendeleev. The means of formation of interdisciplinary competencies is integration, as an integration into a whole of disparate parts, a deep interpenetration, the merging in one material of generalized knowledge in one area or another. The integrated content of training provides more opportunities for the formation of intellectual, creative thinking through the creation of problem situations, the solution of intersubject problems. Interdisciplinary integration makes it possible to impart personal importance to one area of knowledge by satisfying the interests of students in other areas of knowledge. This is especially true in classes with a humanitarian direction of instruction. Working on the formation of interdisciplinary competence, it is necessary to use interdisciplinary connections in the teaching and educational process in the system. To do this, study textbooks on other subjects and additional literature. To create calendar - thematic and pourochnoe planning taking into account interdisciplinary relations. The article examines ways of forming competence in chemistry lessons by means of knowledge integration.Keywords
interdisciplinary communication, integration

Abstract

Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігі – бұл түлектің әрекеттегі сапалық жеке қабілеттері. Ол түлектің келесі мүмкіндіктері мен біліктіліктерін қамтиды: жоғары кәсіби деңгейде өз бетімен ақпаратты іздеу, жинау, талдау, көрсету, тасымалдау, объектілер мен үрдістерді, соның ішінде өз жеке әрекеттерін және ұжымның жұмысын модельдеу және жобалау. Сабақ өткізу барысында оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беру үшін сабақ беру әдісінің тиімді түрлерін, озық технологияларды кеңінен пайдалану қажет. Оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру, өткенді бекіту, оларды тапқырлыққа баулып, зейінін, байқампаздығын, ойлау қабілетін дамыту, дүниетанымын кеңейту мақсатында пәнаралық байланыс қолдану арқылы білімнің жинақтаушы, қорытындылаушы және үйлестіруші қызметін атқаруға болады. Пәнаралық байланыс – оқу жұмысының әдіс-тәсілдерін, ұйымдастыру формаларына қосымша талаптарды енгізу керектігін, қоршаған орта, табиғаттағы құбылыстарды бақылауда мұқият мән беруді, сонымен бірге оқытудың аналитикалық деңгейін көтеруді, себеп-салдарлы функциональдық байланыстарды орнатуда үлкен назар аударуды, оқыту, тәрбиелеу процесінде пәнаралық байланыстың тәсілдерін кеңейтуді талап етеді және де жалпы білім сапасын көтеруде алатын орны маңызды. Қазіргі таңда пәнаралық байланыстың теориясы мен практикасы үздіксіз дамуда, пәнаралық байланыстың негізгі дидактикалық функциялары, сабақта оларды жүзеге асыру тәсілдері, сабақтың түрлері қарастырылған. Пәнаралық байланыс құрамындағы маңызды болып табылатын мазмұндық және шығармашылық негіздерін бөліп қарастыруға болады. Мазмұндық негізін жалпы ғылыми фактілер, түсініктер, заңдар және теориялар құрайды. Мысалы, жаратылыстану-ғылыми циклдегі пәндер үшін жалпы түсініктер болып материяның (зат және өріс) құрылымдық формалары, денелердің қасиеттерін сипаттайтын, құбылыстарды және бақылауларды сипаттайтын шамалар болып табылады. Ал, жалпы заңдарға масса, энергия, электр зарядының сақталу заңдары, химиялық реакциялардың жүру заңдары және т.б. жатады. Теорияларға химия, физика және биология ғылымдарында қолданылатын, тірі және тірі емес табиғаттың көптеген құбылыстарын түсіндіретін зат құрылысының молекула-кинетикалық теориясын, зат құрылысының электронды теориясын, квантты-өрісті теорияны және т.б. айтуға болады. Мақалада химия сабақтарында пәнаралық байланыс негізінде құзыреттілікті қалыптастыру жолдары қарастырылған.Keywords
interdisciplinary communication, integration

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri