Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASININ SON 5 YILI
(THE LAST 5 YEARS OF TURKISH FOREIGN POLICY WITHIN THE CONTEXT OF RELATIONS WITH THE EUROPEAN UNION )

Author : EREN ALPER YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 66-74
    


Summary

1963 yılında Ankara Antlaşması ile başlayan Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni, son yıllarda bir hayli düşük bir ivme ile devam etmektedir. “Arap Baharı” ile yaşanan süreçte Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerinin olaylara yaklaşımlarının farklılaşması ve siyasi görüş ayrılıklarının ön plana çıkması, taraflar arasında inişli çıkışlı bir ilişki sarmalına yol açmıştır. 2015’ten sonra ise yine Arap Baharı’nın bir getirisi olan “Suriye iç savaşı” ve “mülteci sorunu” konusunda başlayan anlaşmazlıklar, Türkiye’nin “terörle mücadele kanunu”, sınır ötesi operasyonlar” ve Doğu Akdeniz krizi” gibi hususlar sebebiyle daha gerilimli bir boyuta ulaşmıştır. Tarafların uluslararası arenada birbirine karşı verdiği demeçlerin zaman zaman tehdit boyutuna varması, sorunları daha içinden çıkılmaz bir hale sokmakta, “güvenlik” gerekçeleri öne sürülerek taviz verilmeyen tartışmalı alanlar açmaktadır. Bu çalışmada, Türk dış politikasının son 5 yılda AB ile ilişkilerinin iskeletini oluşturan ihtilaflı alanlar analiz edilecektir.Keywords
Türkiye, Avrupa Birliği, Mülteci Sorunu, Doğu Akdeniz Krizi, Güvenlik.

Abstract

Starting in 1963 with the Treaty of Ankara, Turkey’s the European Union adventure has been going on with a very low momentum in recent years. In “the Arab Spring” process, due to differentiation of approach to the cases between Turkey and some European countries as well as the prominence of disagreements in political views have led to a bumpy relationship spiral. After 2015, problematic relations beginning with “the Syrian civil war” and “refugee problem” that were the reflections of the Arab Spring have raised the tension between parts in addition to the new conflicts such as “Turkey’s anti-terrorism law”, “cross-border operations” and “the Eastern Mediterranean crisis”. Due to the fact that the statements made by the parties against each other in the international arena become threatening from time to time, problems become more complicated and both parts opens up uncompromising and disputed areas showing “security” reasons. In this study, these disputed areas, which constitute the framework of the relations of Turkish foreign policy with the EU in the last 5 years, will be analyzed.Keywords
Turkey, the European Union, Refugee Problem, the Eastern Mediterranean Crisis, Security.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri