Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇ OSMANLI-ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNE TARİHLENDİRİLEN BİR GRUP TÜTÜN KESESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON A GROUP OF TOBACCO BACKS DATED TO LATE OTTOMAN-EARLY REPUBLIC PERIODS )

Author : Cavit POLAT  ; YUSUF CETİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 221-239
    


Summary

XVII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı toplumu içinde yaygınlaşan tütün kullanımına yönelik eşyaların üretimi geleneksel sanat alanlarımızdan birisi olmuş, farklı malzemelerle lüle, çubuk, ağızlık, tabaka, nargile, mangal, kese gibi birçok eşya üretilmiştir. Salt işlevsel özellikleri ile değil estetik kaygı da güdülerek üretilen ve zengin bezeme kompozisyonlarına sahip bu eşyalar etnoğrafik eserlerimizin önemli bir alanını oluşturmuştur. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi tütün kullanımına yönelik eşyaların yapımı da tamamen ortadan kalkmış ve toplumun hafızasından giderek silinmiştir. Günümüzde üretimi yapılmayan bu eşyalara ancak birkaç müze veya koleksiyonlarda rastlamak mümkündür. Yaptığımız yayın ve katalog araştırmalarında ülkemizde çeşitli müzelerde ve özel koleksiyonlarda dağınık bir biçimde örnekleri bulunan tütün keselerini konu edinen toplu bir kataloğun veya kapsamlı bir yayının olmadığı, tütün keselerini ele alan yayın sayısının da oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu yayınlarda da tütün keseleri ya tütün kültürüne ait diğer eşyalarla birlikte değerlendirilmiş ya da keseleri konu edinen genel çalışmalarda birkaç örnek olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamında tespit edebildiğimiz bir grup tütün kesesi bize bu alanın araştırılmaya muhtaç olduğunu ve yüzyılların mirası olan, unutulmaya yüz tutmuş bu ata yadigârı kültür varlıklarının toplumun hafızasına tekrar kazandırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada zengin kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan tütün keselerinin yaşatılması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması ile geleneksel Türk sanatlarımız içinde yeri ve öneminin ortaya konması amaçlanmıştır. Türk işleme sanatının ince teknikleri ile işlenen ve zengin bezeme kompozisyonlarına sahip bir grup tütün kesesi üzerine yaptığımız bu çalışmanın Türk kültür tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Tütün kesesi, Geleneksel Türk sanatları, Kültürel miras

Abstract

XVII. the production of items for tobacco clothing, which has become widespread in the Ottoman society since the beginning of the century, has been our traditional art field, and many items such as nozzles, sticks, mouthpieces, plates, hookahs, barbecues and pouches have been produced with different materials. These items, which are produced not only with their functional features but also with aesthetic concerns and have rich ornamental compositions, constitute an important area of our ethnographic works. With the widespread use of fabrication production, the production of items for tobacco use has completely disappeared and has been gradually erased from the memory of the society, as in many of our traditional arts. These items, which are not produced today, can only be found in a few museums or collections. In our publications and catalog researches, it has been observed that there is no collective catalog or a comprehensive publication on tobacco pouches, which are scattered in various museums and private collections in our country, and the number of publications dealing with tobacco pouches is quite limited. In these publications, tobacco pouches were either evaluated together with other items belonging to tobacco culture, or they were considered as a few examples in general studies about pouches. A group of tobacco pouches that we could identify within the scope of the research showed us that this area is in need of research and that these ancestral cultural assets, which have been the heritage of centuries and are about to be forgotten, should be brought back to the memory of the society.In this study, it is aimed to reveal the place and importance of tobacco pouches, which are an important part of our rich cultural heritage, in our traditional Turkish arts by ensuring that they are kept alive, documented and passed on to future generations. It is thought that this study, which we have done on a group of tobacco pouches that are processed with the fine techniques of the Turkish art of embroidery and have rich ornamental compositions, will contribute to the preservation of our Turkish cultural history and cultural heritage.Keywords
Tobacco pouch, Traditional Turkish arts, Cultural heritage

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri