Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye ve Japonya’nın Televizyon Yayıncılığı Alanında Denetleme Yapıları Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma: RTÜK ve BPO’nun Kurul Karalarının İncelenmesi
(A Comparative Study Within The Frame Of Turkey's And Japan's Television Broadcasting Supervisory Structures: Examination Of The Board Decisions Of RTÜK And BPO )

Author : Mehpare YAĞLICI  ; Ayşegül ATAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 77-98
    


Summary

Tecimsel yayıncılığının yaygınlaşmasıyla birlikte, televizyon yayınlarının denetlenmesi amacıyla birçok ülke denetleme kurulu/yapısı oluşturmuştur. Bu çerçevede Türkiye’de 1994 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Japonya da 2003 yılında Yayın Etiği ve Program Geliştirme Organizasyonu (BPO) kurulmuştur. RTÜK, görsel ve işitsel medyayı düzenlemek amacıyla kurulmuş özerk ve objektif bir kurumdur. RTÜK, Üst Kurul ve iletişim uzmanlarının çalışmalarıyla, ALO 178 RTÜK telefon hattı, RTÜK web sitesi, RTÜK e-posta adresi üzerinden bildirilen şikayetler aracılığıyla ve izleyici temsilcileri yoluyla denetim işlemini gerçekleştirmektedir. BPO, üç konsey ile denetim sürecini yürütmektedir; Yayın Etiği Araştırma Komitesi, Yayın ve İnsan Hakları, Gençlik Programlama Yayın Komitesi. BPO komitelerinden Yayın Etiği Araştırma Komitesi, bir TV programında etik bir sorun olup olmadığını belirledikten sonra ceza veren tek komitedir. Yayın ve İnsan Hakları, sadece insan hakları ihlalleri nedeniyle şikâyet edilen yayınları inceler, bu yayınlar hakkında görüş bildirir ve taleplerini rapor eder. Bu çalışmayla RTÜK ve BPO’nun yapısının, televizyon etiği açısında aldıkları kararların ve uyguladıkları yaptırımların karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 2020 yılı Ocak ve Şubat ayı raporlarında yer alan yüz beş karar ve BPO’nun kurulduğu günden bugüne (on yedi yılda) aldığı toplam yüz beş karar televizyon etiği açısından, içerik analizi yöntemi kullanılarak bu çalışmada analiz edilecektir. Böylece iki ülkenin televizyon yayın denetleme yapıları; RTÜK ve BPO’nun etik sorunlara yönelik, yasalar veya yayın standartları çerçevesinde aldığı kararlar ve ürettikleri çözüm yöntemleri karşılaştırılmak suretiyle ortaya konulmaya çalışılacaktır.Keywords
Televizyon, Etik, RTÜK ve BPO

Abstract

With the proliferation of commercial broadcasting, many countries have established supervisory boards / structures in order to supervise television broadcasts. Within this scope, Radio and Television Supreme Council (RTÜK) was established in Turkey in 1994 and Publication Ethics and Program Development Organization (BPO) was established in Japan in 2003. RTUK is an autonomous and objective institution established in order to regulate visual and audio media. RTUK, Supreme Council and communication experts, conducts audits through the complaints made through the ALO 178 RTUK telephone line, RTUK website, RTUK e-mail address and through the audience representatives. BPO is carrying out audit process with three councils; the Committee for the Investigation of Broadcasting Ethics, the Broadcast and Human Rights, the Broadcast Committee for Youth Programming.It is aimed to comparatively analyze the decisions and sanctions applied by RTÜK and BPO in terms of television ethics as well as their structures in this study. Five hundred decisions contained in January and February 2020 reports of Radio and Television Supreme Council and a total of hundred and five decisions taken by BPO since the day it was established (in seventeen years) will be analyzed in this study in terms of television ethics by using content analysis method. In this way, decisions of RTÜK and BPO, which are the structures of two countries serving for broadcasting supervision; towards ethical problems, taken within the frame of laws or broadcasting standards and the solution methods generated will be tried to be presented by comparison.Keywords
Television, Ethics, RTÜK and BPO

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri